Woningpas – een digitaal paspoort voor je woning

De Vlaamse overheid bereidt voor iedere woning een digitaal paspoort voor: de Woningpas. Dit initiatief van het Vlaams Energieagentschap, Ruimte Vlaanderen, Wonen-Vlaanderen en OVAM bundelt alle informatie over je woning in een digitale informatiekluis. Daarbij beslis je zelf of je bijkomende informatie toevoegt, zoals facturen van investeringen of onderhoudsattesten. Deze informatie is toegankelijk voor de eigenaar van de woning en voor personen met een volmacht.

Doel: administratieve vereenvoudiging

De Woningpas moet leiden tot administratieve vereenvoudiging bij het bouwen of verbouwen van een woning of bij het verhuren en verkopen van een gebouw.

Doordat alles gecentraliseerd is, vind je gemakkelijk terug of een woning energiezuinig is en over alle nodige attesten beschikt. Zo bespaar je heel wat tijd met het zoeken naar de juiste papieren en is de evolutie naar de langetermijndoelstelling eenvoudig op te volgen. Als woning eigenaar kan je dus vanaf dan eenvoudig alle uw vereiste documenten opzoeken in een centraal archief. Veel eigenaars hebben keuringen en attesten aangevraagd, die attesten en keuringen komen allen in de postvak-in. Daar blijven ze dan zitten en gaan verloren. Nu kan men alles terugvinden in een centraal archief. Uw digitale bibliotheek van uw onroerend goed.

Wat bevat de Woningpas?

De Woningpas bevat alle informatie over het betreffende gebouw. In de eerste plaats energieattesten. Maar in de toekomst wordt dit ook uitgebreid met informatie over de bodem, de woningkwaliteit en dergelijke. Zo vormt de Woningpas een helder, dynamisch en modulair geheel.

Tegen 2020 dient de Woningpas een volledig dossier te zijn dat onder andere informatie verschaft over digitale attesten, premies en leningen, bodem en ondergrond, zichtbare gebreken en EPB- en EPC-attesten. Maar ook de grondplannen van de woning, stavingsdocumenten van gebruikte materialen, EPC+ en renovatieadvies, een asbestinventaris, gegevens over ketel, airco en ventilatie en het zonnepotentieel van de woning zullen te raadplegen zijn via de Woningpas. U kan deze attesten en keuringen aanvragen bij de woondienst of bij asbestattest-aanvragen.

Tijdsplanning

Momenteel verwerkt men de input over de Woningpas. Een eerste release staat ingepland tegen halfweg 2018. Deze light-versie wordt een jaar later uitgebreid. Een volwaardige versie van de Woningpas verschijnt in 2020, waarbij in 2021 de rapportering van het renovatiepact wordt toegevoegd. Vanaf dan spreken we van Woningpas 2.0.

Print Friendly, PDF & Email