Stopzetting Certipo voor asbestdeskundigen

Stopzetting Certipo voor asbestdeskundigen is een feit geworden. Een kleine jaar geleden werden aan alle vier instellingen een intentie tot opschorting medegedeeld. Uiteindelijk werd er één certificieringsinstelling geschort. Nu wordt het dus een stopzetting van Certipro en de overdracht naar DNV. Dit enkel voor de certificering en opvolging van asbestdeskundigen.

Bij aanvang accrediteerde OVAM vier certificatie-instellingen om asbestexperts te trainen, te ondersteunen en hun activiteiten te monitoren door middel van bureaucontroles en veldaudits. In het voorjaar merkte OVAM echter dat deze instellingen moeite hadden met het uitvoeren van deze taken. Ondanks deze uitdagingen gingen ze door met het opleiden en registreren van nieuwe asbestdeskundigen. Als gevolg hiervan heeft OVAM aan alle vier de instellingen een intentie tot opschorting medegedeeld. Om opschorting te voorkomen, moesten ze bewijzen dat ze hun capaciteit konden vergroten zonder de kwaliteit van hun dienstverlening te verminderen. Na beoordeling heeft OVAM besloten om één van de instellingen daadwerkelijk te schorsen. Deze instelling mag haar diensten blijven aanbieden aan reeds geregistreerde asbestdeskundigen, maar kan geen nieuwe deskundigen meer opleiden of registreren. Deze schorsing heeft geen invloed op de huidige werking van de markt. Eigenaren kunnen nog steeds gemakkelijk een asbestcertificaat aanvragen.

Certipro heeft OVAM op de hoogte gesteld dat DNV de bedrijfsactiviteiten zal overnemen. We hebben geen details over de specifieke uitvoeringsprocedures of de informatie die aan de ADI’s is verstrekt. Als u bij Certipro bent aangesloten en vragen heeft, neem dan contact op met Certipro of DNV.

Een belangrijk element in de kwaliteitsborging van de asbestdeskundigen en het asbestattest zijn de controles die de erkende certificatie-instellingen uitvoeren. Het gaat hierbij zowel om terreincontroles als deskcontroles.

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een woning of gebouw over een asbestattest beschikken. De marktvraag zal dan ook toenemen en de OVAM zal eigenaars via campagnes bewust maken van deze verplichting en aansturen op het tijdig opmaken van het asbestattest, bijvoorbeeld voorafgaand aan een renovatie.

 

Print Friendly, PDF & Email