EPC VANAF 1 JULI OOK VERPLICHT VOOR WONINGEN ZONDER VERWARMING

EPC voor woningen zonder verwarming wordt verplicht. Vandaag moet er geen EPC (2017) aanwezig zijn op het moment van de tekoop- of tehuurstelling indien er geen verwarmingsinstallatie staat in de woning. Dit vormt één van de voornaamste vrijstellingen op de EPC-informatieplicht, die bijvoorbeeld kan worden aangewend voor de verkoop van casco-woningen.

De EPC-informatieplicht: waarom geldt die niet voor woningen zonder verwarming?

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Het EPC moet verplicht worden opgemaakt en getoond bij de verkoop of verhuur van een woning. Zo kunnen kandidaat-kopers of -huurders inschatten hoeveel energie ze zullen verbruiken. Hoeveel ze kunnen besparen door energiebesparende maatregelen te nemen.

Ongewenste effecten wegwerken

Volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA) brengt deze vrijstelling een aantal ongewenste effecten met zich mee. Zo verwijdert men soms de bestaande verwarmingsinstallatie om te vermijden dat er een EPC moet worden opgemaakt. Bovendien vallen woningen, die volledig gerenoveerd werden maar waarin de verwarming nog niet geïnstalleerd is, bij verkoop buiten het toepassingsgebied van de EPC-informatieplicht. Nochtans zullen net deze woningen gebaat zijn bij een gunstig EP-kengetal.

De uitzondering was woningen zonder verwarming

Er is echter een uitzondering op deze regel: woningen zonder verwarming zijn vrijgesteld van de EPC-informatieplicht. Dit betekent dat er geen EPC nodig is als de woning geen verwarmingsinstallatie heeft of als de verwarmingsinstallatie buiten gebruik is gesteld.

Deze vrijstelling lijkt misschien logisch, omdat een woning zonder verwarming minder energie verbruikt dan een woning met verwarming. Maar volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft deze vrijstelling ook een aantal negatieve gevolgen.

  • Ten eerste kan deze vrijstelling leiden tot het verwijderen van de bestaande verwarmingsinstallatie om te vermijden dat er een EPC moet worden opgemaakt. Dit kan de waarde van de woning verminderen en de comfort en gezondheid van de bewoners aantasten. Bovendien kan dit het moeilijker maken om later een nieuwe verwarmingsinstallatie te plaatsen. Omdat de leidingen en aansluitingen dan misschien niet meer aanwezig zijn.
  • Ten tweede kan deze vrijstelling ertoe leiden dat woningen, die volledig gerenoveerd werden maar waarin de verwarming nog niet geïnstalleerd is, bij verkoop buiten het toepassingsgebied van de EPC-informatieplicht vallen. Dit is jammer, want juist deze woningen hebben vaak een goede energieprestatie, die ze kunnen aantonen met een gunstig EP-kengetal. Het EP-kengetal is een cijfer dat de energieprestatie van een woning weergeeft. Hoe lager het EP-kengetal, hoe energiezuiniger de woning is.

Het VEA pleit daarom voor een aanpassing van de regelgeving, zodat de vrijstelling van de EPC-informatieplicht voor woningen zonder verwarming wordt afgeschaft. Zo wil het VEA de energieprestatie van alle woningen in Vlaanderen in kaart brengen en verbeteren. Het VEA wil ook de eigenaars en bewoners van woningen zonder verwarming informeren en sensibiliseren over de voordelen van een verwarmingsinstallatie op het vlak van comfort, gezondheid en energiebesparing.

Nieuwe regels op 1 juli 2017

Om deze ‘ongewenste effecten’ weg te werken heeft de Vlaamse regering beslist om de vrijstelling voor woningen zonder verwarmingsinstallatie te schrappen. Een nieuw Besluit zal ervoor zorgen dat ook gebouwen zonder verwarming als geklimatiseerd worden beschouwd. Ook in die gebouwen zal een EPC aanwezig moeten zijn bij de tekoop- of tehuurstelling. En ook met de gepaste vermeldingen in de publiciteit. Zorg ook voor een EPC voor woningen zonder verwarming als je jouw vastgoed gaat verkopen.

De nieuwe regelgeving gaat in op 1 juli 2017.

Bron: CIB

Print Friendly, PDF & Email