Wat is een Lijdende erf en Heersend erf

Een erfdienstbaarheid is te beschrijven als een last die rust op het dienstbare erf (lijdende erf), die van nut is voor een erf of perceel dat aan een andere eigenaar behoort (het heersende erf). De eigenaar/gebruiker van het lijdende erf moet deze erfdienstbaarheid dus ondergaan en mag niets ondernemen om de erfdienstbaarheid te verhinderen. Anderzijds zal de eigenaar of gebruiker van het heersende erf niets doen om de erfdienstbaarheid onnodig te verzwaren.

Print Friendly, PDF & Email