Kadastrale legger

kadastralelegger
kadastralelegger

De kadastrale legger is een jaarlijks bijgewerkt register waarin op naam van iedere eigenaar al de hem in de gemeente of kadastrale afdeling van de gemeente toebehorende onroerende goederen zijn opgenomen onder een eigen genummerd artikel. Het vermeldt alle percelen die hij bezit en duidt de totale oppervlakte en het totale kadastraal inkomen van deze percelen aan.

Kadastrale legger bij verkoop

Bij de verkoop van een onroerend goed moet de eigenaar in het bezit zijn van een kadastraal uittreksel. Dit bevat een plan en een legger.
Met de legger kan er worden nagegaan wie effectief geregistreerd staat als eigenaar van het perceel. Of welke percelen een eigenaar allemaal in bezit heeft. Dit hangt of op welke wijze je een legger aanvraagt op het perceel zelf of de persoon in kwestie. Wegens de GDPR kwestie kan men als particulier enkel een legger opvragen waarvan hij zelf eigenaar is. Via een makelaar of notaris is het mogelijk om een legger op te vragen voor gelijk welk perceel. Zij zijn natuurlijk behoeft en hebben de plicht om bij elke verkoop een legger op te vragen. Dit om na te gaan wie effectief eigenaar is van de percelen.

De notaris en makelaar zal hier ook een controle op uitvoeren van de vierkante meters van het perceel. Stemt dit overeen met de werkelijk vierkante meters en hoe staat dit in de notariële akte omschreven.

Een uittreksel uit de kadastrale legger bestaat uit:

  • De gegevens van de eigenaar
  • Alle andere onroerende goederen die hij bezit binnen dezelfde kadastrale divisie op datum van 1 januari
  • Aard van het goed (appartement, villa, kantoor…)
  • De sectie
  • Het perceelnummer
  • Bouwjaar
  • Perceeloppervlakte
  • Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd)

Hoe kan je een kadastraal uittreksel opvragen?

Het aanvragen van het uittreksel dient te gebeuren bij de Regionale Directie van het kadaster of bij het Lokaal bureau van het kadaster voor de gemeente waar het goed zich situeert.
Bent u zelf eigenaar van het desbetreffende onroerend goed? Dan zou u simpel zelf kunnen opvragen via My_Minfin online website.  Ben jezelf geen eigenaar of weet je niet hoe het juist moet. Vraag het op bij jouw immomakelaar of notaris. Op termijn zal je een kadastraal uittreksel ook via immoshoppen kunnen opvragen.

Het kadastraal uittreksel is één van de nodige documenten bij een verkoop van een onroerend goed. Dit zoals een bodemattest verplicht is bij de verkoop. Vraag het ook zeker op en zorg dat je vastgoeddossier volledig is.

Print Friendly, PDF & Email