Wat is een erfdienstbaarheid?

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een last die rust op een onroerend goed (= het dienend of lijdend erf) tot gebruik en nut van een ander onroerend goed (het heersende erf). Concreet komt het erop neer dat een erfdienstbaarheid een dubbel gevolg heeft: enerzijds rust er een last op het lijdend erf, en anderzijds geniet het heersend erf een voordeel.

Waarvoor/wanneer heb je het nodig?

Een erfdienstbaarheid kan op verschillende manier ontstaan. We onderscheiden drie soorten:

  • Wettelijke erfdienstbaarheden: erfdienstbaarheden die door de wet worden opgelegd, vb. een gemene muur
  • Natuurlijke erfdienstbaarheden: erfdienstbaarheden die ontstaan uit de natuurlijke ligging van een perceel, vb. een recht van afvloeiing, afsluiting en afpaling van aan elkaar grenzende eigendommen
  • Conventionele erfdienstbaarheden: erfdienstbaarheden die door mensen onderling worden overeengekomen, vb: recht van doorgang

Wat als er op mijn perceel een erfdienstbaarheid rust?

Ben je eigenaar van een perceel waarop een erfdienstbaarheid rust (= dienend of lijdend erf), dan moet je deze erfdienstbaarheid respecteren. Je mag als eigenaar geen veranderingen aanbrengen die de situatie drastisch wijzigen of verzwaren voor de eigenaar van het heersend erf.

Als eigenaar mag je steeds – je bent in principe niet verplicht – werken uitvoeren die nodig zijn voor het gebruik en behoud van een erfdienstbaarheid. Weliswaar gebeuren deze werken dan op eigen kosten, je mag ze dus niet doorrekenen aan de eigenaar van het heersend erf.

Wat gebeurt er met een erfdienstbaarheid bij verkoop?

Een erfdienstbaarheid is in principe eeuwigdurend en eigen aan een onroerend goed, zodat het dus ook mee over gaat als een woning wordt verkocht. Het is bijgevolg uitermate belangrijk dat een koper correct wordt geïnformeerd over eventuele erfdienstbaarheden.

Welke problemen zijn er?

De eigenaar respecteert de erfdienstbaarheid niet.
De eigenaar brengt veranderingen aan die de situatie drastisch wijzigen of verzwaren voor de eigenaar van het heersend erf.

Bron: https://www.jureca.be/

Print Friendly, PDF & Email