Kadastraal Uittreksel

Kadastraal Uittreksel bestaat uit een Kadastrale legger en een plan welke je steeds moet opvragen bij de verkoop van je woning of appartement.

Een kadastraal uittreksel is een uittreksel uit de patrimoniale documentatie. Die documentatie bestaat uit het kadastrale percelenplan en de databank met patrimoniale gegevens.
Het kadastrale percelenplan is een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen
De databank met patrimoniale gegevens is een register dat voor elke eigenaar de volgende elementen vermeldt:

  • zijn rechten
  • zijn percelen
  • de oppervlakte en de niet-geïndexeerde kadastrale inkomens van die percelen
  • de aard van het goed (huis, tuin …) en het bouwjaar voor constructies

Hoe kan je een kadastraal uittreksel opvragen?

Het aanvragen van het uittreksel dient te gebeuren bij de Regionale Directie van het kadaster of bij het Lokaal bureau van het kadaster voor de gemeente waar het goed zich situeert.
Bent u zelf eigenaar van het desbetreffende onroerend goed? Dan zou u simpel zelf kunnen opvragen via My_Minfin online website.  Ben jezelf geen eigenaar of weet je niet hoe het juist moet. Vraag het op bij jouw immomakelaar of notaris. Op termijn zal je een kadastraal uittreksel ook via immoshoppen kunnen opvragen.

Het kadastraal uittreksel is één van de nodige documenten bij een verkoop van een onroerend goed. Dit zoals een bodemattest verplicht is bij de verkoop. Vraag het ook zeker op en zorg dat je vastgoeddossier volledig is.

Print Friendly, PDF & Email