Wat is Erfpacht?

wat-is-erfpacht-min
wat-is-erfpacht-min

Hoe zit erfpacht eigenlijk in mekaar.

Het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort.

Als erfpachter heb je ook recht op huurinkomsten en andere opbrengsten van het onroerend goed. De erfpacht heeft een minimumduur van 27 jaar en een maximumduur van 99 jaar.

De (rechts)persoon die dit recht verleent is de eigenaar. De (rechts)persoon die het recht krijgt is de erfpachter. De erfpachter moet jaarlijks een vergoeding, pacht genoemd, betalen aan de eigenaar. Je kan deze vergoeding ook éénmalig betalen bij de aanvang van de erfpacht (canon).

Einde van de overeenkomst

Op het einde van de erfpacht verliest de erfpachter het genot van het in erfpacht gegeven onroerend goed en gaat het eigendomsrecht van de gebouwen die hij heeft opgericht en de beplantingen die hij heeft laten aanbrengen over naar de eigenaar. Er is hiervoor geen vergoeding verschuldigd tenzij de partijen anders overeenkomen.

Voordeel ervan

Het voordeel van erfpacht is dat het een goedkope manier is om aan een woning te geraken, maar na afloop van de erfpacht verdwijnen de gebouwen en de grond weer uit je vermogen.

Print Friendly, PDF & Email