Coronavirus: kan je nog een woning kopen, verkopen of huren?

Het Overlegcomité heeft op zijn vergadering van 27 november besloten de winkels en het merendeel van de niet-essentiële diensten op 1 december te heropenen. De huidige maatregelen zijn van kracht tot 15 januari 2021. Wat is de impact hiervan op de vastgoedsector? Bezoeken, verhuizingen, schattingen: we maken de balans op van de situatie en de laatste stand van zaken.

Aangezien de beschikbare informatie uit verschillende bronnen zeer snel verandert, kan je steeds de officiële website van de FOD Volksgezondheid raadplegen. De juistheid van de artikelen over corona en tijdstippen kunnen steeds wijzigen of niet 100% correct zijn.

1. Zijn plaatsbezoeken toegestaan?

Vastgoedkantoren kunnen hun deuren weer openen. Makelaars mogen huisbezoeken organiseren, maar mogen nog steeds niet mee binnengaan op het moment van het huisbezoek. Mensen die een woning willen huren of kopen mogen de woning enkel bezoeken als er op dat moment niemand anders in het pand aanwezig is. De makelaar, de verkopers, verhuurders of huidige bewoners, mogen dus niet bij het bezoek binnen aanwezig zijn. Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de opmaak van een plaatsbeschrijving bij de aanvang van een huurovereenkomst, blijft mogelijk.

(bron: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/)

2. Zijn virtuele rondleidingen mogelijk?

Ja, virtuele rondleidingen zijn mogelijk.
Net als tijdens de eerste lockdown, kunnen makelaars virtuele bezoeken organiseren in panden die te koop of te huur zijn.

Als gevolg van de vorige lockdown hebben veel agentschappen zelf manieren gevonden om panden te presenteren zonder er fysiek naartoe te gaan. Maar of deze bezoeken zullen leiden tot veel definitieve transacties? Dat is moeilijk om te garanderen. Toch plaatsen ze de vastgoedprojecten op de voorgrond in plaats van ze ‘on hold’ te zetten tot het einde van de lockdown.

3. Kan je contact opnemen met een makelaar?

De agentschappen mogen heropenen met strikte inachtneming van de sanitaire maatregelen (respecteren van sociale afstanden, dragen van maskers, desinfectie van apparatuur, ventilatie van de lokalen, enz.) Zij mogen meer dan 1 klant tegelijk ontvangen zolang de sociale afstand wordt gerespecteerd en de gesprekken beperkt blijven tot 30 minuten (tenzij het kantoor alleen op afspraak werkt).

4. Hoe kan je de waarde van jouw pand kennen?

De prijs van je huis of appartement laten schatten.

Veel makelaars bieden aan om je pand op afstand te laten schatten. Na een virtueel bezoek aan het pand zal de makelaar je enkele vragen stellen om vervolgens een schatting van de waarde van het pand te kunnen geven. Zijn kennis van uw buurt zal hem zeker helpen om de juiste verkoopsprijs te bepalen.

5. Kan je verhuizen?

Verhuizen is toegestaan.

Verhuizen is nog steeds toegestaan, op voorwaarde dat de sociale afstand en de hygiënevoorschriften strikt worden nageleefd. Bovendien moeten de verhuizers deel uitmaken van hetzelfde gezin. Verhuizingen kunnen ook worden uitgevoerd door een verhuisfirma, mits deze firma de volledige verhuis voor zijn rekening neemt en ervoor zorgt dat de afstandsregels van 1,5 m gerespecteerd worden.

6. Kan je bouw- of renovatiewerken aanvatten of voortzetten?

Werken gaan door mits de regels worden nageleefd.

Doe-het-zelf winkels blijven open en blijven materialen verkopen voor werken binnenshuis of in de tuin. Zolang de arbeiders op de werf zich aan de hygiëneregels houden en op 1,5 m afstand werken, kunnen de werkzaamheden blijven doorgaan.

7. Kan je een bod doen op een pand?

De notarissen en makelaars zijn ter beschikking om een bod te doen.
De contracten moeten digitaal of physiek worden ondertekend. Je kunt uiteraard een bod doen op een pand waarin je geïnteresseerd bent. Stuur je bod via e-mail naar je notaris of je makelaar, die het op zijn beurt zal doorsturen naar de verkoper.

8. Kan je een verkoopcompromis ondertekenen tijdens de lockdown?

De notarissen en makelaars zijn ter beschikking om een compromis op te stellen.
Notariskantoren en makelaars kunnen een compromis opstellen. De communicatie gebeurt nog steeds via telefoon of video. Ter herinnering: je bent niet verplicht om het compromis te ondertekenen in een notariskantoor. Je kan het compromis ook thuis ondertekenen en vervolgens per post opsturen naar de notaris. Of je kan het digitaal ondertekenen en versturen per post of per e-mail.

9. Kan je de notariële verkoopakte van een pand ondertekenen tijdens de lockdown?

Neem zeker contact op met je notaris.

De notariskantoren blijven open en kunnen hun activiteiten voortzetten, maar ze kunnen geen vastgoedbezoeken uitvoeren. Om de dienstverlening te optimaliseren, is het voortaan mogelijk om een notariële akte af te handelen zonder verplaatsing. Dit zal gebeuren met een nieuwe tool, de digitale volmacht. Daarbij geef je, per videoconferentie, een digitale volmacht aan een vertrouwenspersoon of aan een notariële medewerker zodat die laatste de akte, in jouw plaats, kan ondertekenen.
Neem onmiddellijk contact op met je notaris voor verdere uitleg of raadpleeg de FAQ van de Federatie van Notarissen.

10. Is het nog steeds mogelijk een hypothecaire lening af te sluiten?

De banken blijven open.

Het is dus nog steeds mogelijk een woonkrediet te tekenen, virtueel of bij een bank, maar enkel op afspraak.

Print Friendly, PDF & Email