Nieuwe FAQ gepubliceerd: plaatsbezoeken ongewijzigd, respecteer de nieuwe regels bij je kantooropening

FAQ gepubliceerd: plaatsbezoeken ongewijzigd
corona FAQ

De nieuwe FAQ gepubliceerd: plaatsbezoeken ongewijzigd!

De FAQ van de federale overheid werden intussen aangepast. Omtrent situatie plaatsbezoeken na wijziging FAQ blijft die op heden onveranderd. Kandidaten kunnen dus een woning bezoeken op voorwaarde dat ze zich alleen in het pand bevinden. Vastgoedmakelaars en eigenaars of inwoners moeten nog steeds buiten wachten.

Mogen immo-agentschappen hun activiteiten verder zetten?

>> Immo-agentschappen mogen particulieren individueel in hun kantoor ontvangen, met respect voor de veertien minimale regels (nvdr: zie hierna). Desalniettemin mogen mensen die een woning willen huren of kopen, de woning enkel bezoeken als er op dat moment niemand anders in het pand aanwezig is. De makelaar, de verkopers, verhuurders of huidige bewoners, mogen dus niet bij het bezoek binnen aanwezig zijn. Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bv. de opmaak van een plaatsbeschrijving bij de aanvang van een huurovereenkomst, blijft mogelijk.

Na te leven regels bij kantooropening

Voor wat het aantal bezoekers in het vastgoedkantoor betreft kunnen we de regel als volgt samenvatten:

 • één consument per 10 m2 publiek toegankelijke vloeroppervlakte is toegelaten;
 • echter indien de publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m² bedraagt. Dan is het toegelaten om twee consumenten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is.

Voor alle duidelijkheid sommen we hierna de 14 regels uit het MB van 28/11 (art. 2) nog eens op:

 1. de onderneming informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
 3. consumenten worden toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten. Indien het bezoek kan langer duren indien de onderneming uitsluitend op afspraak werkt;
 4. één consument per 10 m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte wordt toegelaten;
 5. indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten te ontvangen. Op voorwaarde dat er een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is;
 6. indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m2 bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien;
 7. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
 8. de activiteit moet, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid, zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden. Alsmede dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd. In het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;
 9. Het vastgoedkantoor stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de consumenten;
 10. de onderneming neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 11. Als bedrijf of vereniging zorgt u voor een goede verluchting;
 12. een contactpersoon  binnen het bedrijf wordt aangeduid en bekendgemaakt. Zodat consumenten en personeel een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
 13. terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 14. Er wordt nog steeds individueel gewinkeld. Als uitzondering  winkelen met minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, die kunnen worden begeleid door één volwassene.”

Nieuwe sectorgids is er

Gisteren kondigden we aan dat er een bijlage werd toegevoegd aan de sectorgids, waarin de nieuwe bepalingen die je moet naleven, staan opgenomen. Intussen werd deze vernieuwde versie gevalideerd door de sociale partners. Hou je aan de nieuwe FAQ gepubliceerd: plaatsbezoeken ongewijzigd!

Bron: Biv.be

Print Friendly, PDF & Email