Bodemattest wat is het? Hoe aanvragen?

bodemattest-aanvragen
bodemattest-aanvragen

Een bodemattest is een officieel attest uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij, kortweg OVAM, dat vermeldt indien een bepaald perceel of grond is opgenomen in het register van de verontreinigde gronden.

Verplicht bij verkoop

Volgens het nieuwe bodemdecreet is een bodemattest verplicht bij elke overeenkomst (dit kan zowel een contract als een verbintenis zijn) die grond van eigenaars laat veranderen. Dat wil zeggen dat een verkoopakte van onroerend goed zonder bodemattest niet kan doorgaan (nietigverklaring). De verkoper regelt en betaalt de aanvraag.

Welke overeenkomsten vereisen een bodemattest?

  • Kopen en verkopen van grond
  • Ruilen van grond
  • Schenking onder levenden (niet bij erfenis) van grond

De doelstelling is tweeledig:

  • De koper van een mogelijk vervuilde grond beschermen.
  • Vermijden dat verontreinigde gronden worden overgedragen en/of verkocht.

Bodemattest aanvragen

Heeft u een bodemattest nodig dan kan u deze opvragen bij OVAM zelf of via uw makelaar of notaris. Op termijn zorgen voor een webshop. Zodat u ook hier een ovamattest kunt aanvragen. Veel verkopers die huis wensen te verkopen vergeten dit aan te vragen. Nog thans dit een heel belangrijk document.
Hierbij is de aanvraag steeds met betrekking tot één kadastrale verkaveling. Dit impliceert dat jouw attest steeds voor één perceel is, niet voor een adres.

Bodemattest geldigheid

  1. Voor niet-risico gronden blijft een bodemattest geldig zolang de toestand van het terrein ongewijzigd is alsook de kadastrale gegevens niet veranderen.
  2. Voor risico gronden is het bodemattest verbonden aan de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek.

In het uitvoeringsbesluit van VLAREBO (5 maart 1996) kan je kijken welke aspecten risico vormen voor verontreiniging van de bodem. Het bepaalt hoe de aard van verontreiniging wordt vastgelegd, de code van goede praktijk, wie de kosten moet dragen en hoe je kan saneren.

Omkadering bodemattest: Bodemdecreet

Het nieuwe bodemdecreet (27 Oktober 2006) heeft als doelstelling om bodemvervuiling op te sporen alsook om nieuwe vervuiling te verhinderen. Dit decreet stipuleert een aantal regels waaraan eigenaars zich moeten houden, onder meer door de aanvraag van een bodemattest.

Print Friendly, PDF & Email