Vastgoedsector

Blauwhuis vastgoedsector
Blauwhuis vastgoedsector

De vastgoedsector groepeert bedrijven die vastgoed promoten. Of die de rol van bemiddelaar of adviseur vervullen in de aankoop, verkoop of verhuur voor derden, of die instaan voor het beheer van vastgoed. Aandelen van bedrijven in de vastgoedsector worden vastgoedaandelen genoemd.

Binnen de vastgoedsector zijn er twee belangrijke activiteitenclusters:
– het beheer van onroerend goed, waarbij de professional ervoor zorgt dat eigen of andermans gebouwen goed beheerd worden;
– bemiddelingsactiviteiten waarbij gezorgd wordt dat aanbieder en klant elkaar vinden. Zij een vastgoedtransactie tot stand kunnen brengen zonder zich kopzorgen te hoeven maken.
Bouwbedrijven maken geen deel uit van wat we hier de vastgoedsector noemen.

Wie werkt er in de vastgoedsector?

Naast tal van algemene beroepen zoals boekhouder, onthaalbediende en jurist kent de vastgoedsector een aantal heel specifieke beroepen:

  • Bemiddelaar (bij verkoop of verhuur): zoekt in opdracht van een eigenaar een geschikte huurder of koper voor een pand.
  • Overdrachtbemiddelaar: staat met raad en daad de handelaar bij die zijn zaak wil overlaten.
  • Syndicus: beheert de gemeenschappelijke delen van gebouwen die aan meer dan één eigenaar toebehoren.
  • Rentmeester: zorgt ervoor dat gebouwen die hem toevertrouwd worden degelijk beheerd worden.

Naast deze specifieke beroepen, heeft de vastgoedsector ook nood aan ondersteunende beroepen.
Denk maar aan boekhouding, secretariaat en onthaal. Deze beroepen leggen weliswaar hun eigen klemtonen, maar krijgen allemaal te maken met de hierboven beschreven activiteiten.

Eén ding is zeker: wie in de vastgoedsector wil werken, dient, naast een aantal algemenere competenties, een gedegen kennis in zijn vakgebieden nodig te hebben.
Die vereiste kennis kan naargelang het gekozen beroep technisch, juridisch of administratief zijn, of een combinatie hiervan.

Wanneer mag je werken in de vastgoedsector?

Er zijn tal van opleidingen die voorbereiden op een baan binnen de sector.
Zo bestaat vastgoed opleidingen voor immobiliënbeheer. Er bieden verschillende hogescholen opleidingen en afstudeerrichtingen aan die van werken in de sector een gemakkelijk haalbare kaart maken. Ook SYNTRA stelt een aantal vastgoedopleidingen voor, zowel in avond- als in dagonderwijs.

Wil je als zelfstandige aan de slag? Dan moet je ook nog zorgen voor een erkenning bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Daar gaan heel wat specifieke eisen mee gepaard. Zoals het behalen van een diploma die voldoet aan de eisen van het BIV. Het doorlopen van een vastgoedstage als stagiair. Het afleggen van een schriftelijk examen met een minium score van 70%. Om daarna te kunnen slagen voor een mondeling examen voor een jury.

Print Friendly, PDF & Email