Wat als de huurschade hoger is dan de huurwaarborg?

Appartement schade huurder
Appartement schade huurder

Bij het aangaan van een huurovereenkomst vraagt de verhuurder aan de huurder meestal een huurwaarborg. Bij een woninghuur bedraagt deze normaal twee maand huur. Maar wat gebeurt er als de huurschade die de huurder veroorzaakt groter is dan deze waarborg?

Als een huurder heel wat schade veroorzaakt aan het door hem gehuurde pand, kan het gebeuren dat de waarborg niet volstaat om alle schade te herstellen. Wat moet er dan gebeuren?

DE WAARBORG IS GEEN MAXIMUM

De huurder moet alle schade vergoeden die hij aanbrengt aan het huurpand. Dit geldt ook als die schade heel wat groter is dan de huurwaarborg. De waarborg is namelijk alleen maar een zekerheid voor de verhuurder. Deze geeft geenszins een grens aan tot waar de huurder aansprakelijk is.

DE VERHUURDER MOET DE SCHADE BEWIJZEN

De verhuurder zal de huurschade wel moeten kunnen bewijzen. Indien er geen omstandige plaatsbeschrijving is gemaakt bij aanvang van de huur kan dit problematisch zijn. Ook bij het einde van de huur dient een plaatsbeschrijving te worden gemaakt of moet aan de rechtbank gevraagd worden een deskundige aan te stellen. Verhuurder en huurder zouden het ook eens kunnen worden over het bedrag van de schade.

DE HUURDER BETAALT NIET

Als de huurder uiteindelijk de schade niet vergoedt kan de verhuurder naar de rechter stappen en de huurder laten veroordelen. Komt de huurder zijn verplichting dan nog niet na dan kan de verhuurder –via een gerechtsdeurwaarder- een aantal beslagmaatregelen treffen (zo bv. beslag op de inkomsten van de huurder, op diens inboedel en diens meer).
Bron – Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)
Print Friendly, PDF & Email