Moet er een nieuwe huurovereenkomst worden gesloten als een medehuurder vertrekt?

medehuurder vertrekt - huurovereenkomst die wordt getekend met een blauwe pen

Een medehuurder vertrekt uit de huurwoning. Als je een woning huurt met iemand anders, ben je medehuurders. Dit betekent dat je samen verantwoordelijk bent voor de huur en de andere verplichtingen uit het huurcontract. Maar wat gebeurt er als een van de medehuurders besluit om te vertrekken? Dit hangt af van of de medehuurder in het huurcontract staat of niet.

Medehuurder die vertrekt staat wel of niet in het huurcontract?

  • Als de medehuurder niet in het huurcontract staat, kan hij of zij op elk moment vertrekken zonder vooropzeg of schadevergoeding. De overblijvende medehuurder moet dan de volledige huur betalen, tenzij hij of zij een nieuwe medehuurder vindt. De verhuurder moet wel akkoord gaan met de nieuwe medehuurder.
  • Als de medehuurder wel in het huurcontract staat, moet hij of zij een aanhangsel bij het huurcontract opstellen om het huurcontract te beëindigen. Dit aanhangsel moet worden ondertekend door de vertrekkende medehuurder, de overblijvende medehuurder en de verhuurder. De vertrekkende medehuurder wordt dan bevrijd van zijn of haar verplichtingen uit het huurcontract. De overblijvende medehuurder kan dan alleen verder huren of een nieuwe medehuurder zoeken.

Gehuwden of wettelijk samenwonenden

Neen, de ex-echtgenoten of ex-wettelijk samenwonende partners delen de gegevens van de echtgenoot of wettelijke samenwoner die de huurovereenkomst verderzet, mee aan de verhuurder.

Als de huurovereenkomst van bij het begin door beide echtgenoten of wettelijke samenwoners is ondertekend. Kan de verstrekkende huurder gedurende 6 maanden, nadat hij geen huurder meer is, aangesproken worden voor de betaling van de huurprijs.

Feitelijk samenwonenden (iedereen die niet gehuwd is of niet wettelijk samenwoont)

Neen, de opzegging van de vertrekkende huurder volstaat. De vertrekkende huurder kan voor een periode van 6 maanden wel worden aangesproken tot het betalen van de huurprijs. Dit wanneer hij geen nieuwe huurder voorstelt.

De partijen doen er in elk geval wel goed aan een addendum op te maken. dit addendum wordt toegevoegd aan de huurovereenkomst en wordt ook geregistreerd. Naargelang het geval kan dan worden vermeld dat:

  • huurder X vanaf (datum) niet langer onder de huurovereenkomst valt en dat zijn plaats wordt ingenomen door Y, die vanaf (datum) onder de huurovereenkomst valt
  • huurder X vanaf (datum) niet langer onder de huurovereenkomst valt en dat Y de huurovereenkomst vanaf dan alleen verderzet.

Het addendum moet geregistreerd worden. Dit is gratis.

Hou rekening met enkele huurformaliteiten

Bij het vertrek van een medehuurder moet er ook rekening worden gehouden met de plaatsbeschrijving, de huurwaarborg, de registratie en de brandverzekering. Het is aan te raden om een nieuwe plaatsbeschrijving op te maken om de eventuele schade vast te stellen. De huurwaarborg moet worden geregulariseerd in functie van de gekozen vorm. Het aanhangsel bij het huurcontract moet worden geregistreerd. De brandverzekering moet worden aangepast of opgezegd.

Conclusie bij vertrek van één van de medehuurders.

Kom steeds met alle partijen overeen dat er een addendum wordt opgemaakt tussen de verhuurder, huidige huurder en vertrekkende huurder. Laat hierin enkele vermeldingen opnemen, zoals wanneer de vertrekdatum is, staat van de woning, wat er gebeurd met de huurwaarborg, … . Laat zo een document steeds opmaken door een vastgoedprofessional of een immo-makelaar.

Kortom, het vertrek van een medehuurder heeft gevolgen voor het huurcontract en de andere formaliteiten. Het is belangrijk om goed te communiceren met de verhuurder en de andere medehuurder om problemen te voorkomen.

Print Friendly, PDF & Email