Moet er een nieuwe huurovereenkomst worden gesloten als een medehuurder vertrekt?

Gehuwden of wettelijk samenwonenden

Neen, de ex-echtgenoten of ex-wettelijk samenwonende partners delen de gegevens van de echtgenoot of wettelijke samenwoner die de huurovereenkomst verderzet, mee aan de verhuurder.

Als de huurovereenkomst van bij het begin door beide echtgenoten of wettelijke samenwoners is ondertekend, kan de verstrekkende huurder gedurende 6 maanden, nadat hij geen huurder meer is, aangesproken worden voor de betaling van de huurprijs.

Feitelijk samenwonenden (iedereen die niet gehuwd is of niet wettelijk samenwoont)

Neen, de opzegging van de vertrekkende huurder volstaat. De vertrekkende huurder kan voor een periode van 6 maanden wel worden aangesproken tot het betalen van de huurprijs, wanneer hij geen nieuwe huurder voorstelt.

De partijen doen er in elk geval wel goed aan een addendum op te maken, dat aan de huurovereenkomst wordt gevoegd. Naargelang het geval kan dan worden vermeld dat

huurder X vanaf (datum) niet langer onder de huurovereenkomst valt en dat zijn plaats wordt ingenomen door Y, die vanaf (datum) onder de huurovereenkomst valt
huurder X vanaf (datum) niet langer onder de huurovereenkomst valt en dat Y de huurovereenkomst vanaf dan alleen verderzet.
Het addendum moet geregistreerd worden. Dit is gratis.

Print Friendly, PDF & Email