Postinterventiedossier (PID)

postinterventiedossier
postinterventiedossier de handleiding van uw woning PID

Postinterventiedossier (PID)

In het postinterventiedossier (PID) zitten de verschillende plannen van een woning of gebouw. Zoals het architectuurplan, maar ook de plannen van de technische installaties zoals de elektriciteit en het sanitair. Daarnaast bevat het dossier ook de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken.

Het postinterventiedossier (PID) wordt opgemaakt door de veiligheidscoördinator of aannemer en hoort bij een woning of gebouw. Het moet gedurende de volledige levensduur van het gebouw bij het gebouw blijven, ook na de verkoop. Zo kan een eigenaar, huurder, architect of aannemer, bij eventuele verbouwingen, op een eenvoudige manier achterhalen welke de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten.

Telkens wanneer er na de oprichting van de woning of het gebouw nog bouwwerken worden uitgevoerd, moeten die vermeld worden in het postinterventiedossier. Alle wijzigingen moeten op de betreffende plannen worden aangeduid, samen met de naam van uitvoerder. Wanneer u zelf werken uitvoert, bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvullen van het dossier.

Een postinterventiedossier is verplicht bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.

Meer informatie

Met vragen over het postinterventiedossier kunt u terecht bij de veiligheidscoördinator of aannemer die het dossier heeft opgemaakt of aangevuld. De contactgegevens staan vermeld in het dossier.

Werknemers en werkgevers in de bouwsector kunnen terecht bij de “Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk” van de federale overheidsdienst “Werkgelegenheid” voor meer informatie over de veiligheid op tijdelijke bouwplaatsen.

Bron: vlaanderen.be

Print Friendly, PDF & Email