Een EPC-attest nodig voor een kantoor of handelspand?

Verhuurt of verkoopt u een woning, dan heeft u een zgn. energieprestatiecertificaat (EPC-attest) nodig. Hoe zit dat voor een handelspand of een kantoorgebouw? Moet de verhuurder van zo’n pand u ook een EPC-attest voorleggen?

Bij verhuur of verkoop van een woning

Dan heeft u zo’n attest nodig… Verhuurt of verkoopt u een woning, dan heeft u vooraf een energieprestatiecertificaat nodig. Hierop kan de koper of huurder dan nagaan hoe energiezuinig het pand precies is.

In alle gewesten zo! Ook al zijn die certificaten per gewest verschillend en is de benaming ook anders, deze verplichting geldt wel in alle gewesten. In Vlaanderen spreekt men van EPC, in Wallonië van PEB-attest en in het Brussels gewest van EPB-attest.

Ook op te nemen in de publiciteit! Plaatst u voor de verkoop of verhuur een advertentie of affiche, dan moet u in de verschillende gewesten ook bepaalde gegevens uit dat energieprestatiecertificaat vermelden. Welke gegevens u precies moet vermelden, verschilt per gewest.

Ook voor een handelspand of kantoor?

EPB wel, EPC niet.Die begrippen worden nogal eens door elkaar gehaald en dat zorgt voor verwarring… Ook voor handelspanden en kantoorgebouwen geldt immers dat er een EPB-aangifte nodig is als de eigenaar een nieuw pand bouwt of bepaalde ingrijpende verbouwingen doet.

Wat houdt dat precies in? De bouwheer moet dan een verslaggever aanstellen die erop toeziet dat er bij de bouw aandacht besteed wordt aan de energiezuinigheid en dat alle regels hierover gevolgd worden. Voor dergelijke panden gelden wel specifieke energienormen die anders zijn dan voor woningen.

Let op! Zo’n aangifte moet de eigenaar dus ook doen voor een handelspand of kantoorgebouw, behalve in het Waals gewest. Daar is die verplichting er nog niet, maar is ze wel op komst.

Een EPC-attest is (nog) niet verplicht. Een energieprestatiecertificaat is echter voorlopig in Wallonië en Vlaanderen enkel nodig voor de verkoop van een woning of appartement. Om een handelspand te verkopen of te verhuren, is zo’n attest dus nog niet nodig.

Er is nochtans al lang sprake van! Reeds lang kondigt men aan dat die verplichting in het Vlaams gewest wel ingevoerd zou worden in 2017. Dat is nochtans uiteindelijk niet gebeurd en deze verplichting wordt in het Vlaams gewest waarschijnlijk pas vanaf 2019 ingevoerd. Ook in het Waals gewest is er al lang sprake van, maar is er momenteel nog altijd geen verplichting.

Hoe zit dat in het Brussels gewest? Daar ligt het wel iets anders. Een energieprestatiecertificaat bij verkoop of verhuur is daar momenteel al verplicht voor een grote kantooroppervlakte, groter of gelijk aan 500 m2 .

Ook kleinere kantoor- en handelspanden? Een recent besluit (MB van 21.12.2016 tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat voor de EPB-wooneenheden en de tertiaire eenheden) voorziet dat een energieprestatiecertificaat hier ook nodig is voor de verkoop of verhuur van kantoor- en handelsgebouwen met een oppervlakte tussen 50 m2 en 500 m2 .

Let op! Aanvankelijk zou dit op 1 januari 2017 in voege gaan, maar uiteindelijk werd het ook hier weer uitgesteld. De juiste ingangsdatum ligt dus nog altijd niet vast. Tot die datum effectief vastligt blijft het voor kleinere panden dus nog altijd niet verplicht in geen enkel van de drie gewesten.

Voor het bouwen of grondig verbouwen van een handels- of kantoorgebouw moet de eigenaar een zgn. EPB-aangifte doen. Verhuurt of verkoopt hij zo’n pand, dan is een EPC-attest (nog) niet verplicht. In het Brussels gewest is dat EPC-attest wel nodig, maar momenteel alleen voor grotere gebouwen.
Bron: ondernemingsdatabank.indicator.be
Print Friendly, PDF & Email