Neerleggen verzoekschrift Raad van State zorgt voor beweging maar nog geen doorbraak

conseil detat raad van state
conseil detat raad van state

De dienstverlening van vastgoedmakelaars aan professionelen kan opnieuw

Zoals afgelopen week aangekondigd hebben CIB Vlaanderen en Federia een verzoekschrift neergelegd bij de Raad van State tegen het beweerdelijk verbod van de FOD Economie dat plaatsbezoeken voor immokantoren niet toegestaan zijn. Dit op basis van het recente Ministerieel Besluit. Onze juridische stappen hebben intussen al voor een eerste vooruitgang gezorgd.

De FOD Economie heeft, onder onze druk, vandaag al een eerste aanpassing aan de FAQ doorgevoerd. Eén van onze argumenten is immers dat de Belgische staat aan machtsoverschrijding doet door het feit dat men ook dienstverlening aan professionelen volledig heeft stilgelegd zonder enige rechtsgrond daartoe. Men heeft dit ingezien en de FAQ onmiddellijk aangepast in die zin dat dienstverlening aan professionelen (inclusief plaatsbezoeken) nu wel opnieuw kan, weliswaar op afspraak.

Uiteraard zijn we tevreden met deze eerste doorbraak. Deze opening gaat echter voorbij aan de essentie van onze inspanningen. Namelijk dat we de drama’s van tijdens de vorige lockdown en de chaos van de stormloop nadien willen vermijden.

Zoals in eerdere communicatie aangegeven, blijven wij bij ons standpunt dat op basis van het afgelopen zondag gepubliceerde Ministerieel Besluit plaatsbezoeken wel degelijk kunnen doorgaan, ook ten aanzien van consumenten. Uiteraard mits inachtneming van de veiligheidsvoorschriften uit de sectorgids. Gezien de uitspraken van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden willen we onze leden wel waarschuwen dat vastgoedmakelaars bij het afleggen van een plaatsbezoek het risico lopen op een boete.

De realiteit van de uitvoering van het Ministerieel Besluit strookt nog steeds niet met de boodschap die de Eerste Minister bracht aan de natie tijdens de persconferentie. Namelijk dat ‘contactberoepen’ hun activiteiten moeten staken. De makelaardij valt geenszins onder deze noemer.

De pleidooien van onze rechtszaak bij de Raad van State vinden op donderdag 12 november in de
namiddag plaats. Een uitspraak wordt kort daarop verwacht. Intussen blijft CIB Vlaanderen ook de politieke druk opvoeren.

Wij geloven nog steeds in de goede afloop en de redelijkheid van onze beleidsmakers.

Bron : Cib.be

Print Friendly, PDF & Email