Vastgoedkantoren werken verder achter gesloten deuren, activiteiten blijven mogelijk

Vastgoedkantoren werken achter gesloten verder, maar plaatsbezoeken blijven mogelijk (6)
Vastgoedkantoren werken achter gesloten verder, maar plaatsbezoeken blijven mogelijk (6)

CORONA- UPDATE

Het was even wachten op het ministerieel besluit inzake de nieuwe coronamaatregelen, maar rond de middag werd de tekst gepubliceerd in het Staatsblad. Na aandachtige analyse van het MB is er geen indicatie dat de activiteiten niet meer mogelijk zouden zijn, uiteraard mits inachtneming van de geldende veiligheidsregels. Wel worden vastgoedkantoren verplicht om achter gesloten deuren te werken. Ook de syndici en de toeristische verhuurkantoren kunnen hun werk verder zetten, al blijft het organiseren van algemene vergaderingen verboden.

Werken achter gesloten deuren

Vanaf maandag zullen we terug achter gesloten deuren moeten werken. Voor het ondertekenen van contracten raden we aan om dit zo veel mogelijk via digitale weg te doen. Voor de leden van CIB Vlaanderen is dit via RealSmart perfect mogelijk, maar ook niet-leden kunnen hiervan gebruikmaken via een abonnementsformule.

Telewerk

Als algemene regel geldt dat thuiswerk voor iedereen verplicht is, tenzij dit praktisch gezien niet mogelijk is. Voor die functies waar tele-thuiswerk niet kan toegepast worden, moet je als vastgoedkantoor de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Dit wil zeggen: steeds een mondmasker dragen en optimaal ventileren. Gezien telewerk verplicht is, is het belangrijk voor medewerkers wiens functie zich niet leent tot telewerk, een attest van verplaatsing mee te geven.

Plaatsbezoeken

Plaatsbezoeken worden niet verboden. Uiteraard dienen de veiligheidsvoorschriften strikt in acht te worden genomen en beperkt te worden tot de vastgoedmakelaar + maximum 2 personen. We verwijzen hiervoor naar onze eerdere berichtgeving met betrekking tot het protocol van Minister Diependaele en de sectorgids.

Verhuizen

Een verhuis blijft mogelijk. De verhuisactiviteiten mogen ook door een verhuisfirma uitgevoerd worden, op voorwaarde dat deze de volledige verhuizing voor zijn rekening neemt en zorgt voor een voldoende afstand van 1,5 meter. De verhuisfirma meehelpen is daarentegen niet toegestaan.

Syndici

Zoals al eerder gecommuniceerd zijn Algemene Vergaderingen verboden. Alle andere dienstverlening kan onverminderd verder.

Toeristische verhuurkantoren

De verhuur van vakantiewoningen blijft mogelijk. Toeristische verhuurkantoren kunnen hun werk dus verderzetten, weliswaar achter gesloten deuren. De regels uit het sectorprotocol dienen uiteraard verder strikt gevolgd te worden.

Graag geven we mee dat deze communicatie opgesteld is in constructief overleg met onze Franstalige collega’s van Federia.

En verder … hou het intussen veilig en gezond, en hou rekening met de bezorgdheden van kopers, verkopers, huurders, verhuurders, en medewerkers. Als vastgoedmakelaar kan je daar alleen maar sterker uit komen!

Download hier de geactualiseerde versie van de sectorgids.

Download hier de geactualiseerde versie van de generieke gids.

Print Friendly, PDF & Email