CIB Vlaanderen zet juridische stappen tegen beweerdelijk verbod op plaatsbezoeken door professionals

Cib Vlaanderen
Logo Cib Vlaanderen

CIB Vlaanderen zal juridische stappen zetten tegen het beweerdelijk verbod op plaatsbezoeken door vastgoedkantoren. Als vastgoedsector zijn en blijven we ervan overtuigd dat nergens in het Ministerieel Besluit sprake is van enig verbod.

Om niet opnieuw voor menselijke drama’s te zorgen zoals tijdens de eerste lockdown, moeten we echter
het grondrecht op wonen blijven bewaken. Nu reeds maken onze leden gewag van nakende drama’s waarbij huurders en eigenaren uit een woning moeten vertrekken maar in de onmogelijkheid zullen zijn een andere woonst te vinden, vermits de cruciale bezichtigingen niet meer zouden kunnen plaatsvinden, te meer nu uithuiszettingen nog steeds mogelijk zijn.

Verzet

We verzetten ons dan ook tegen het standpunt van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dat op geen enkele rechtsgrond gestoeld is alsook tegen de FAQ die geen verordenende werking heeft, maar louter een interpretatie van het MB betreft. Opnieuw worden we geconfronteerd met onduidelijkheid en onzekerheid rond huisvesting. Daarenboven valt niet in te zien waarom andere sectoren wel in de mogelijkheid worden gelaten om plaatsbezoeken uit te voeren mits het naleven van de maatregelen.

Risico

De minister heeft aangekondigd dat vastgoedmakelaars bij het afleggen van een plaatsbezoek het risico lopen op een boete. Anderzijds heeft zij tegelijk aangekondigd het dossier te willen herbekijken.
Het uitvoeren van een plaatsbezoek verloopt dus voorlopig op eigen risico. We blijven evenwel de politieke druk hoog opvoeren.

Als vastgoedsector zijn we ons ten volle bewust van de gezondheidscrisis die er momenteel heerst. Dit neemt niet weg dat ook aan het recht van huisvesting een diepmenselijk aspect verbonden is. We zijn er echter van overtuigd dat beide aspecten perfect verzoenbaar zijn en ook elke vastgoedmakelaar zich hier meer dan bewust van is.

Bron: Cib.be

Print Friendly, PDF & Email