CIB Vlaanderen: “Plaatsbezoeken door vastgoedmakelaars kunnen wél nog plaatsvinden”

Cib Vlaanderen
Logo Cib Vlaanderen

CIB Vlaanderen, de grootste beroepsorganisatie van vastgoedmakelaars, is niet akkoord met het standpunt van de FOD Economie dat plaatsbezoeken van woningen niet meer kunnen. We blijven bij onze argumentatie die we gisteren hanteerden en zijn van oordeel dat we onze activiteiten en dus ook onze plaatsbezoeken verder kunnen zetten. We zijn professionals en kunnen die bezoeken, volgens onze door de overheid en virologen eerder goedgekeurde sectorgids, perfect veilig laten plaatsvinden.

CIB Vlaanderen heeft gegronde argumenten om bij haar standpunt te blijven en dus plaatsbezoeken nog steeds te laten doorgaan:

  1. De overheid heeft duidelijk aangegeven de economie niet te willen stilleggen. Het MB deelt de bedrijven op in drie grote groepen: bedrijven die verplicht moeten sluiten (cafés, restaurants, etc en enkele contactberoepen, zoals kappers, etc), bedrijven die van vitaal belang beschouwd worden (waaronder de notarissen en de syndici, zie lijst MB) en de derde groep zijn alle andere bedrijven (waaronder de makelaars vallen), die met gesloten deuren moeten werken (thuiswerk verplicht).
  2. Vastgoedmakelaars zijn geen knuffelcontacten. Hun werk staat dus los van de beperkingen die opgelegd zijn in de private sfeer. Professionele dienstverleners (zoals loodgieters, techniekers, architecten) mogen nog steeds woningen betreden. Makelaars zijn uiteraard ook professionele dienstverleners, die hun job kunnen verder zetten en dus bezoeken brengen met potentiële kopers en huurders. De beperking van maximum twee bezoekers samen met de vastgoedmakelaar is hier van toepassing volgens de door de overheid en de virologen goedgekeurde sectorgids.
  3. Er is geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen, waardoor potentiële kopers/huurders zich vrij kunnen verplaatsen. Dit was tijdens de eerste lockdown niet het geval.
  4. Bovendien is er expliciet aangegeven dat er geen ruimte is voor concurrentievervalsing. Notarissen en sociale huisvestingsmaatschappijen mogen hun activiteiten 100% verder zetten waaronder ook plaatsbezoeken. Er moeten voor iedereen gelijke regels gelden.

Menselijke drama’s

Niemand – noch de professional, noch de consument – heeft er baat bij dat de vastgoedmarkt opnieuw op slot gaat. “Heeft de overheid nu echt niks geleerd uit de eerste lockdown en de vastgoedmarkt die toen op slot ging. Dit heeft tot vele menselijke drama’s geleid. Wij kunnen ons echt niet inbeelden dat de federale regering opnieuw diezelfde fout wil maken. Wonen is een grondrecht. Dit zou opnieuw leiden tot ernstige cascade-problematieken. Het opschorten of uitstellen van alle verhuisbewegingen voor meerdere maanden heeft zware implicaties op uittredende huurders, inkomende huurders, verhuurders, kopers en verkopers, plaatsbeschrijvers, verhuisfirma’s, etc.”, aldus nog CIB Vlaanderen.

In de praktijk zullen er inderdaad misschien wel een aantal bezoeken zijn die niet kunnen doorgaan. Bewoners in quarantaine, zittende huurders of eigenaars die angstig zijn. We roepen onze makelaars uiteraard op om hier pragmatisch en respectvol mee om te gaan. “Maar dat betekent niet dat de vastgoedmarkt volledig opnieuw op slot moet”

Bron: Cib.be

Print Friendly, PDF & Email