Wat is het AC-vermogen van mijn zonnepanelen?

zonnepanelen-installatie
zonnepanelen-installatie

Het AC-vermogen is het vermogen van de omvormer(s) van je zonnepanelen. Die omvormers zorgen er simpelweg voor dat de energie die je opwekt via je zonnepanelen (gelijkstroom) compatibel wordt gemaakt met je huishoudtoestellen (wisselstroom). Het AC-vermogen wordt uitgedrukt in kVA (kilovoltampère).

Dit vermogen wordt gebruikt om te berekenen hoeveel impact je zonnepanelen hebben op de werking van het distributienet, en hoeveel je prosumententarief zal bedragen.

Zonnepanelen zijn een duurzame manier om elektriciteit op te wekken uit zonlicht. Maar de elektriciteit die de zonnepanelen produceren, is niet meteen geschikt voor je huishoudelijke apparaten. Daarvoor heb je een omvormer nodig, die de gelijkstroom (DC) van de zonnepanelen omzet in wisselstroom (AC).

Het AC-vermogen is het vermogen dat de omvormer kan leveren aan het elektriciteitsnet of aan je eigen verbruik. Het AC-vermogen wordt uitgedrukt in kilovoltampère (kVA) en is meestal lager dan het DC-vermogen van de zonnepanelen. Dat komt omdat er altijd een beetje energie verloren gaat bij de omzetting.

Het AC-vermogen is belangrijk om te weten, omdat het bepaalt hoeveel impact je zonnepanelen hebben op het distributienet en hoeveel je moet betalen aan het prosumententarief. Het prosumententarief is een vergoeding die je betaalt aan de netbeheerder voor het gebruik van het net als een soort batterij. Hoe hoger het AC-vermogen van je omvormer, hoe hoger het prosumententarief.

Je kan het AC-vermogen van je omvormer terugvinden in het keuringsverslag van je zonnepanelen. Het AC-vermogen mag niet hoger zijn dan 10 kVA per aansluiting. Als je meer zonnepanelen wilt plaatsen, moet je een aanvraag indienen bij de netbeheerder.

Print Friendly, PDF & Email