Wat als de huurder van je woning kom te overlijden?

Begrafenis Overlijden Beeld Kist
Begrafenis Overlijden Beeld Kist

Wat als de huurder van je woning komt te overlijden? Je staat er als verhuurder liever niet bij stil, maar het is jammer genoeg soms de realiteit. De grote vraag die dan rijst, is wat er met de huurovereenkomst moet gebeuren.

In principe betekent het heengaan van de huurder niet het einde van de huurovereenkomst, behalve in geval van levenslange huur. De rechten en plichten uit de huurovereenkomst, waaronder de betaling van de huurgelden, worden overdragen aan de erfgenamen van de huurder. Zij zullen moeten beslissen of ze de huurovereenkomst voortzetten, opzeggen of eventueel met de verhuurder een minnelijke ontbinding overeenkomen.

Onbeheerde nalatenschap

Meldt er zich niemand aan om de nalatenschap op te eisen, zijn er geen erfgenamen bekend of verwerpen zij allen de nalatenschap, dan word je geconfronteerd met een onbeheerde nalatenschap. Dat is bijzonder vervelend aangezien de woning nog de inboedel van de overledene bevat, ze niet meer onderhouden en verwarmd wordt, de huurgelden niet langer betaald worden, het inbraakrisico reëel is, … Als verhuurder heb je niet zomaar het recht om zelf de woning te ontruimen en zal je niet anders kunnen dan gerechtelijke stappen ondernemen.

Print Friendly, PDF & Email