Brusselse Woninghuurwet is een feit

Brussel Bxl
Brussel Bxl

Brusselse woninghuurwet, de verandering in het kort. Maandag 30 oktober werd de ordonnantie die de Brusselse woninghuurovereenkomst regelt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Brussel is daarmee het eerste gewest dat, sinds de regionalisering van de federale huurwetgeving, over een eigen regelgeving beschikt.

Eens de ordonnantie in werking treedt, is de Woninghuurwet zoals ze momenteel bestaat niet meer van toepassing voor huurwoningen in het Brussels gewest. Het meeste blijft bij het oude. Het is niet omdat de Woninghuurwet volledig verdwijnt dat er een revolutie komt. De meeste bepalingen uit de nieuwe code komen min of meer overeen met de bestaande regeling uit de Woninghuurwet. Anders dan in Vlaanderen, is er in Brussel niet gekozen voor het verhogen van de huurwaarborg. Er komt wel een specifiek systeem van ‘glijdende huur’ en een waarborgfonds voor bepaalde huurders.

Verder stelt de  nieuwe huurwet expliciet dat de verhuurder vrij is om zijn huurder te kiezen, maar dat hij daarbij niet mag discrimineren. In geval van medehuur, zullen de medehuurders voortaan verplicht hoofdelijk gehouden worden. Dat betekent dat de verhuurder kan kiezen bij welke huurder hij zijn geld gaat innen. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal ook een indicatief rooster met referentiehuurprijzen opstellen dat als leidraad kan worden gebruikt door de partijen. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering moet wel nog een datum voor de inwerkingtreding bepalen.

Bron: BIV

Print Friendly, PDF & Email