Asbestattest bij verkoop

Asbestattest Fouquaert Karel

Verkoop je een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022. Dit attest kan je vanaf juni 2022 aanvragen en bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd.

Wat is het asbestattest?

Een asbestdeskundige komt ter plaatse voor een visuele inspectie en beoordeling, een eventuele staalname  en het raadplegen van bewijsdocumenten. Op basis van dit verslag levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af. Hierin staat de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning. Daarnaast zal er ook advies instaan over hoe je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.

Is dat verplicht?

Ja, vanaf 23 november 2022 wordt het verplicht om bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 over een asbestattest te beschikken. De vastgoedmakelaar of notaris neemt de informatie uit het asbestattest op in het verkoopovereenkomst en uiteindelijk in de notariële akte.

Waarom wachten de huiseigenaars nog? Je kan als verkoper je attest al op voorhand voorleggen aan je potentiële kopers. Bij verhuur moet de eigenaar verplicht een kopie van het asbestattest bezorgen aan de (nieuwe) huurders (als een asbestattest beschikbaar is).

Hoe zal dit verder gaan in de toekomst? Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw ouder dan bouwjaar 2001 over een asbestattest beschikken.

Waarom een asbestattest voor woningen ouder dan 2001?

Het gebruik van asbest in België werd pas in 2001 verboden. Daarom moeten enkel gebouwen met een bouwjaar ouder dan 2001 over een attest beschikken. Is jouw woning uit een risicobouwjaar? Dan is het belangrijk om gezondheidsrisico’s door asbest te vermijden. Dankzij dit attest kom je te weten welke materialen asbest bevatten en hoe je als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken.

Wat zal zo’n asbestattest kosten?

De kostprijs van een asbestattest zal afhangen van bedrijf tot bedrijf. Zal er concurrentie zijn tussen hen en is het verstandig om verschillende asbestoffertes op te vragen? Soms kan dit wel eens aan te raden zijn. Ga dan ook niet voor de duurste maar hier in dit geval ook niet voor de goedkoopste. Alsook is het belangrijk wie jou een offerte stuurt. Is dit een commercieel medewerker of heb je direct contact met een asbestdeskundige? Als je een offerte op gaat vragen wilt u toch ook dat dit wordt gedaan door een asbestdeskundige die een kwalitatief asbestattest kan afleveren?

Veilig renoveren van uw woning

Ben je van plan om renovatiewerken uit te voeren? Dan kan dit asbestcertificaat handig zijn als startbasis. Voorafgaand aan renovatiewerken heb je een (beperkt) aanvullend destructief onderzoek nodig om ingesloten asbest op te sporen. Ook aannemers die over een asbestinventaris moeten beschikken, gaan op deze manier te werk.

Het verplichte asbestattest komt eraan

Op dit moment kan je nog geen asbestattest verkrijgen. Het verplichte asbestattest wordt verplicht vanaf 23 november 2022. Vanaf dan moet je beschikken over een asbestattest wanneer je een gebouw verkoopt dat gebouwd is voor 2001. Het asbestattest moet beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis). Vanaf juni kan je wel al een asbestattest aanvragen ook al is het dan nog niet verplicht.

Print Friendly, PDF & Email