Voorrecht voor VME vanaf 1/1/2019

Appartements-mede-eigendom: de syndicus is vanaf 1 januari 2019 beter gewapend door de invoering van het voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars.
De vereniging van mede-eigenaars wordt meer dan eens geconfronteerd met een mede-eigenaar die nalaat de kosten en lasten te betalen.
Om aan dit euvel tegemoet te komen werd de wetgeving op de mede-eigendom gewijzigd (Wet van 18 juni 2018, B.S. 02 juli 2018).
Baanbrekend daarbij is de beslissing om de vereniging van mede-eigenaars tot een bevoorrechte schuldeiser te maken.
Hierdoor wordt de positie van de vereniging van mede-eigenaars nu aanzienlijk versterkt.

Artikel 27 van de Hypotheekwet zal immers worden aangevuld als volgt :

“De schuldeisers, op onroerende goederen bevoorrecht, zijn :
7° De vereniging van mede-eigenaars, op de kavel in een gebouw of groep van gebouwen voor de bijdragen verschuldigd met betrekking tot deze kavel. Dit voorrecht is beperkt tot de bijdragen van het lopende boekjaar en het eraan voorafgaande boekjaar. Het neemt rang in na het voorrecht van de gerechtskosten bepaald in artikel 17, het voorrecht bepaald in artikel 114 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de eerder ingeschreven voorrechten.”

De vereniging van mede-eigenaars zal dus een voorrecht kunnen inroepen voor openstaande bijdragen. Dit voorrecht beperkt zich tot de bijdragen van het lopende boekjaar en het eraan voorafgaande boekjaar.
Het voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars neemt rang ná het voorrecht van de gerechtskosten, het voorrecht van de niet-betaalde verzekeraar en eventueel andere eerdere ingeschreven voorrechten.

Het voorrecht geniet wél voorrang op mogelijke hypothecaire schuldeisers. Hierdoor heeft deze bepaling een groot praktisch belang.
De uitoefening van dit voorrecht is niet onderworpen aan enige inschrijving (zoals in het hypotheekregister).

De wet is van toepassing vanaf 1 januari 2019.

Bron: Pact

Print Friendly, PDF & Email