Wat is KAVEX ?

Wat is KAvex
Wat is KAvex

KAMER VAN VASTGOED EXPERTEN.

De vereniging heeft tot doel: de studie, de bescherming, de ontwikkeling en de promotie van de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden-vastgoedexperts, alsmede de bevordering en instandhouding van hun specifieke vakdeskundigheid, deontologische integriteit en onafhankelijkheid.

KAVEX vzw (Kamer van Vastgoed Experten) werd opgericht als autonome beroepsvereniging op 21 juni 2002 en de statuten werden bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad op datum van 17 september 2002.

Sinds december 2008 is KAVEX vzw officieel erkend als nationale beroepsvereniging door de minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en is in die hoedanigheid ook vertegenwoordigd in de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO’s. KAVEX vzw is daarenboven lid van FEBEX vzw, zijnde de Federatie van de Belgische Expertenverenigingen (www.febex.be).

ONZE RAAD VAN BESTUUR.

Art. 20.1 van de Statuten : De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimum vijf Bestuurders.
Art. 20.2 : De Bestuurders worden gekozen onder de effectieve leden van de vereniging en hun aantal moet in elk geval steeds lager zijn dan het totaal aantal effectieve leden”
Art. 24.1 : De Raad van Bestuur kiest onder de bestuursleden een Voorzitter, een Ondervoorzitter, en een Secretaris-Rekenplichtige, die samen het Centraal Bestuursbureau van de vereniging vormen.

Print Friendly, PDF & Email