Aankoopkosten van een woning

Bij de aankoop van een onroerend goed moet de koper niet alleen de zuivere koopprijs betalen, maar ook bepaalde kosten.

Registratiebelasting of btw

De koper moet registratiebelasting betalen ten belope van 10% van de verkoopprijs bij aankoop van een in Vlaanderen gelegen onroerend goed. Soms kan de koper genieten van een verlaging van het tarief of een vermindering van de heffingsgrondslag. In sommige gevallen kan de bij een vorige aankoop reeds betaalde registratiebelasting worden verrekend met de registratiebelasting verschuldigd bij de nieuwe aankoop.

Bij de aankoop van een nieuwe woning kan eventueel btw verschuldigd zijn in plaats van registratiebelasting.

Een erkend vastgoedmakelaar kan je verdere informatie geven over deze fiscale regimes en hun implicaties.

Ereloon van de notaris

Het ereloon is bij wet bepaald en vastgelegd. Het wordt berekend op de koopsom, volgens welbepaalde percentages, die bovendien degressief zijn, wat wil zeggen dat het percentage kleiner wordt naarmate de koopprijs hoger is.

Sinds 1 januari 2012 moet er 21% BTW betaald worden op dit ereloon.

De aktekosten

Dit zijn de kosten die de notaris moet maken ter finalisering van het verkoopdossier (opzoekingswerk, fiscale en sociale notificaties, enz.), alsook de kosten van de neerlegging van de akte op het bevoegde hypotheekkantoor, het recht op geschriften, enz.

Deze kosten verschillen van dossier tot dossier, maar bedragen gemiddeld tussen de 700 en 1.100 euro.

Print Friendly, PDF & Email