Btw bij aankoop van een nieuw gebouw

parma_2 inebouw blok
Foto Vandersanden

In sommige gevallen zal een koper geen registratierechten moeten betalen op de aankoop van een woning, maar wel btw. Dit is het geval wanneer de woning nieuw is. In zulks geval heeft de verkoper immers de keuze om de woning met toepassing van btw te verkopen, behalve als hij daar beroepshalve toe verplicht is.

Wanneer is een woning “nieuw”?

Om te weten of een woning “nieuw” is, moet je kijken naar de datum van de eerste ingebruikname of bewoning (zowel voor privégebruik als professionele doeleinden). Wanneer een woning uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op de eerst ingebruikname (of inbezitneming) wordt geleverd, is de woning nieuw.

Voorbeeld:
Op 15 februari 2016 verhuist familie Janssens naar hun nieuw gebouwde woning, die net is opgeleverd. Ze zijn de eerste inwoners van het pand. De woning wordt als “nieuw” beschouwd tot 31 december 2018.

Na 31 december 2018 wordt de woning niet meer beschouwd als “nieuw”. Indien familie Janssens na deze datum de woning wilt verkopen, zullen ze geen btw meer kunnen aanrekenen. Dan moeten er immers slechts registratierechten betaald worden door de nieuwe kopers.

En wat als ik een oude woning grondig renoveer?

Ook een “oud” gebouw kan onderworpen zijn aan btw.
Indien verbouwingswerken de kenmerken of de structuur van het gebouw wezenlijk hebben gewijzigd, kan het gebouw als “nieuw” beschouwd worden en zal er btw worden geheven in plaats van registratiebelasting. Of de kenmerken van een gebouw werden gewijzigd is een feitelijk gegeven, dat niet altijd even gemakkelijk kan worden vastgesteld. Daarom bestaat er nog een tweede criterium: indien de waarde van de verbouwingswerken minstens 60% bedraagt van de verkoopwaarde van het gebouw (zonder de grond), zal er eveneens btw geheven worden.

Bron: Fednot

Print Friendly, PDF & Email