Ook Brussel buigt zich over pop-up stores

popupstore
Pop Up Store

Pop-up Store ook in Brussel

In navolging van Vlaanderen werkt ook Brussel aan een duidelijk wettelijk kader voor pop-upverhuur. Onlangs werd in het Brussels parlement een voorstel van ordonnantie neergelegd waarmee de initiatiefnemers de leegstand van commerciële units willen bestrijden. Het percentage leegstand loopt in Brussel op tot meer dan 12%. Ook in Brussel wordt er gewerkt rond een maximale duurtijd van een jaar. Meer info volgt zodra er sprake is van concrete, definitieve krijtlijnen.

Bron: Biv.be

Print Friendly, PDF & Email