Mijn huurder betaalt niet meer, wat zijn mijn rechten als verhuurder?

huurder betaald zijn huur niet
huurder betaald zijn huur niet

Een huurder die zijn huishuur plots niet meer betaalt, is een bijzonder vervelende situatie. Want u lijdt niet alleen financieel verlies, maar moet ook tijd besteden, moeite doen en het geijkte pad volgen om uw huurder uit uw eigendom te krijgen.

Wat zijn precies uw rechten als verhuurder wanneer uw huurder zijn financiële verplichtingen niet meer nakomt of uw woning niet goed onderhoudt?

Overdracht van genot

Voor we die vraag beantwoorden, is het belangrijk om erop te wijzen dat u als verhuurder niet zomaar de woning die u verhuurt mag betreden. Sterker nog, u mag zelfs geen sleutel hebben die u toegang geeft tot de huurwoning. Want u heeft het genot van de woning overgedragen op de huurder voor de duur van de huurperiode. Ook de brievenbus leegmaken, mag u niet. U heeft het recht om een controle te doen van de woning, maar moet daarvoor een afspraak maken met uw huurder.

Recht in eigen handen?

Wil u omwille van wanbetaling of slecht onderhoud uw huurder uit de woning zetten? Dan mag u nooit het recht in eigen handen nemen. U moet de juridische procedure volgen. De sloten van de huurwoning veranderen om zo te verhinderen dat uw huurder nog toegang heeft, is zelfs een misdrijf.

Naar de vrederechter

De ontbinding of de nietigheid van een huurcontact zonder een akkoord van beide partijen, kan alleen door een vrederechter worden uitgesproken. U kunt dus alleen op basis van een uitvoerbare beslissing uw huurder uit uw eigendom zetten als die zijn verplichtingen op het vlak van betaling en onderhoud niet meer nakomt.

Gerechtsdeurwaarder inschakelen

Heeft de vrederechter geoordeeld dat de huurovereenkomst moet worden ontbonden in het nadeel van de huurder en dat die de woning moet verlaten? Dan betekent dat niet dat u als verhuurder het recht heeft om de huurder zomaar uit de woning te zetten. Als uw huurder niet vrijwillig gevolg geeft aan de uitspraak van de rechter en de sleutels niet overhandigt, dan moet u een gerechtsdeurwaarder inschakelen om het vonnis uit te voeren.

De gerechtsdeurwaarder zal eerst het vonnis aan de huurder betekenen. Dat wil zeggen dat hij bij uw huurder langsgaat om hem het vonnis te overhandigen. Vanaf dat moment heeft uw huurder nog één maand om de woning te verlaten (tenzij de rechter die termijn inkort). Gebeurt dat niet? Dan kan de gerechtsdeurwaarder uw huurder letterlijk op straat zetten, de inboedel uit de woning verwijderen en de sloten veranderen. Hij zal van die actie ook een proces-verbaal opstellen.

En de kosten?

In principe zijn alle kosten die u moet maken om uw huurder uit uw woning te zetten voor rekening van de huurder. Maar u zal als verhuurder die kosten moeten voorschieten. Blijkt uw huurder insolvabel? Dan zal het moeilijk zijn om die kosten nog te recupereren.

Heeft u een probleem met uw huurder? Win dan altijd advies in bij een advocaat. Zo weet u zeker dat u de juiste stappen zet.

Bron: tweedraadsadvocaten.be

Print Friendly, PDF & Email