Plaatsbezoeken: update na uitspraak Raad van State

Plaatsbezoeken: update na uitspraak Raad van State
Photo by Christian Stahl on Unsplash

Begin deze maand (4 november)  werd bekend dat het BIV, evenals de beroepsorganisaties, de interpretatie van de Minister van Binnenlandse Zaken, nl. het door haar beweerde verbod op fysieke plaatsbezoeken door vastgoedmakelaars, niet deelt. Naast de herhaaldelijke vermeldingen van het zogenaamde plaatsbezoekverbod in de pers door de minister blijkt volgens de FAQ van de federale overheid dat plaatsbezoeken – althans voor wat particulieren betreft – niet kunnen doorgaan, (die in het kader van B2B-activiteiten zijn wel mogelijk op afspraak). De Ministerraad van afgelopen vrijdag kon dus jammer genoeg geen soelaas brengen.

Begin vorige week (9 november) kondigden we aan dat de beroepsorganisaties CIB Vlaanderen en Federia een verzoekschrift indienden bij de Raad van State om het beweerdelijk verbod op plaatsbezoeken door vastgoedmakelaars aan te vechten. Vrijdagavond 13 november heeft de Raad van State de vordering tot schorsing verworpen, wegens gebrek aan hoogdringendheid, waardoor ze geen uitspraak ten gronde doet en dit pas later wordt gepleit.

De Raad van State zal zich dus pas later inhoudelijk over de zaak uitspreken. Dit is een procedure die lang, zeker nog ettelijke maanden, kan aanslepen. Daarom adviseren we onze leden vandaag om gezien de huidige omstandigheden geen plaatsbezoeken of huisbezichtigingen met consumenten te organiseren! Dit om geldboetes te vermijden…

Voor alle duidelijkheid sommen we nog even op wat kan en wat niet kan:

  • Plaatsbezoeken of huisbezichtigingen in het kader van verkoop en/of verhuur met particulieren (consumenten) is volgens de FAQ niet toegestaan;
  • Plaatsbezoeken of huisbezichtigingen in het kader van verkoop en/of verhuur aan professionelen (B2B-context) is volgens FAQ wel toegestaan, mits deze plaatsvinden op afspraak;
  • Verplaatsingen van de vastgoedmakelaar naar de woning van een klant in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen, zoals bv. de opmaak van in- of uittredende plaatsbeschrijvingen in het kader van huurovereenkomsten blijven mogelijk;
  • Vastgoedkantoren (bemiddeling) dienen volgens de FAQ achter gesloten deuren te werken. Telethuiswerk is verplicht in zoverre mogelijk en digitaal werken (bv. virtuele plaatsbezoeken) is mogelijk;
Print Friendly, PDF & Email