TWEEDE WONING VERHUREN? HOEVEEL BELASTING BETAALT U OP DE HUURINKOMSTEN?

tweede sleutel van tweede woning
tweede sleutel van tweede woning

Een tweede woning verhuren levert heel wat huurinkomsten op waarmee u een mooi pensioen kunt opbouwen. De meest voorkomende vraag bij de verhuur van een tweede woning is echter: ‘Wordt u belast op de huurinkomsten als u een woning wilt verhuren?’. Hoeveel belasting u moet betalen is afhankelijk van het gebruik van het gehuurde pand.

TWEEDE WONING VERHUREN: OVERZICHT BELASTINGEN VERHUREN AAN PARTICULIEREN VOOR PRIVÉ GEBRUIK

Ongemeubeld verhuren

Indien u de woning ongemeubeld verhuurt en uw huurder uw huurpand als zijn hoofdverblijfplaats maakt, dan wordt u belast op het kadastraal inkomen. Dit kadastraal inkomen wordt bovendien verhoogd met 40%. Bovendien moet u ook rekening houden met de indexeringscoëfficiënt.

Voorbeeld:
U verhuurt een woning met een kadastraal inkomen van € 1.000, dan is het belastbare bedrag: € 1.000 x 1,70 + 40% = € 2.380. Dat bedrag wordt bij uw inkomsten gevoegd. Het wordt belast volgens het belastingtarief voor natuurlijke personen, net zoals uw salaris.

Gemeubeld verhuren

Indien u de woning gemeubeld verhuurt, dan wordt die 40% van het kadastraal inkomen beschouwd als roerend. Dit bedrag wordt dan verminderd met een kostenforfait van 50% waardoor u op het resterende bedrag 15% belastingen zal betalen. Net zoals bij een ongemeubelde verhuur dient u belastingen te betalen op het kadastraal inkomen verhoogd met 40%.

Indien u nog een lening heeft lopen om de woning af te betalen, kunt u de reeds betaalde intresten aftrekken van de belastbare onroerende inkomsten. In dit geval is het aangeraden om de meubels te specificeren in de huurovereenkomst.

Studentenkoten verhuren

Wanneer u een studentenkot wilt verhuren, dan valt dit onder dezelfde regeling als ‘belasting op huurinkomsten voor privéverhuur’.

VERHUREN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Bij het verhuren van een woning voor professioneel gebruik wordt u belast op basis van de nettohuur. Dit is het kadastraal inkomen verhoogd met 40%. De nettohuur kunt u berekenen door van de brutohuur een kostenforfait van 40% af te trekken.

Indien u nog een lening heeft lopen om de woning af te betalen, kunt u de reeds betaalde intresten aftrekken van de belastbare onroerende inkomsten.

VERHUREN VOOR GEMENGD GEBRUIK

Indien uw woning wordt verhuurd voor zowel privé- als professioneel gebruik, dan moet u deze beide zaken opsplitsen en rekening houden met beide richtlijnen. Het is raadzaam om het privé- en professioneel gebruik in de huurovereenkomst op te nemen om eventuele fiscale gevolgen te vermijden.

Print Friendly, PDF & Email