Huisdieren in Huurwoningen: Wat Zijn de Regels?

Het houden van huisdieren in huurwoningen kan een complex onderwerp zijn, aangezien er geen specifieke bepalingen in de huurwetgeving hierover zijn. Dit artikel bespreekt de rechten en plichten van huurders en verhuurders met betrekking tot huisdieren, en de situaties waarin conflicten kunnen ontstaan.

Toegestaan Tenzij Ongepast

Huisdieren zijn in principe altijd toegestaan in huurwoningen, tenzij de specifieke omstandigheden van de woning het ongeschikt maken voor het huisdier. Hoewel de huurwetgeving hierover niets specifieks bepaalt, hebben huurders het recht om huisdieren te houden. Echter, ze moeten ook voldoen aan bepaalde verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de Huurder

 1. Goede Staat van de Woning
  • Huurders moeten ervoor zorgen dat de woning in goede staat blijft, zelfs als ze huisdieren houden. Dit betekent dat eventuele schade veroorzaakt door huisdieren hersteld moet worden door de huurder.
 2. Respect voor het Dierenwelzijn
  • Huurders hebben ook de plicht om het welzijn van hun huisdieren te respecteren. Dit houdt in dat huisdieren op een humane en verantwoorde manier gehouden moeten worden.
 3. Geen Overlast
  • Huisdieren mogen geen overlast veroorzaken voor de omgeving. Overlast kan verschillende vormen aannemen, zoals geluidsoverlast door blaffende honden of stankoverlast door niet goed onderhouden verblijven.

Beperkingen en Voorwaarden

Hoewel een algemeen verbod op huisdieren in huurwoningen niet afgedwongen kan worden, mogen verhuurders bepaalde beperkingen of voorwaarden stellen, mits deze redelijk en specifiek zijn.

 1. Concrete Situaties voor Grotere Dieren
  • Voor grotere dieren zoals honden en katten, zal er gekeken moeten worden naar de concrete situatie. Bijvoorbeeld, in een klein appartement zonder tuin kan het houden van een grote hond als ongeschikt worden beschouwd.
 2. Kleine Dieren
  • Kleine dieren die geen schade veroorzaken of overlast geven, zijn altijd toegestaan. Dit omvat bijvoorbeeld vissen, hamsters, of vogels.

Juridische Aspecten

 1. Verbod in Huurcontracten
  • Verhuurders mogen geen algemene bepalingen opnemen in huurcontracten die huisdieren categorisch verbieden. Indien zulke bepalingen toch worden opgenomen, zijn deze niet afdwingbaar.
 2. Beslissingen van de Vrederechter
  • Indien huurder en verhuurder geen akkoord kunnen bereiken over het houden van huisdieren, kan alleen de vrederechter hierover een bindende beslissing nemen. Dit biedt huurders een juridische bescherming tegen onredelijke eisen van verhuurders.

Conflicten en Schade

 1. Eenzijdige Beëindiging van het Huurcontract
  • Verhuurders mogen huurders niet eenzijdig uit de huurwoning zetten omdat ze huisdieren houden. Dit beschermt huurders tegen willekeurige en onredelijke acties van verhuurders.
 2. Aansprakelijkheid voor Schade
  • Huurders blijven te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die hun huisdieren aan de huurwoning veroorzaken. Dit betekent dat huurders moeten betalen voor reparaties en herstelwerkzaamheden die nodig zijn als gevolg van schade door huisdieren.

Tips voor Huurders met Huisdieren

 1. Communicatie met de Verhuurder
  • Het is belangrijk dat huurders open en eerlijk communiceren met hun verhuurder over hun intentie om huisdieren te houden. Dit kan helpen om misverstanden en conflicten te voorkomen.
 2. Documentatie en Overeenkomsten
  • Huurders kunnen overwegen om schriftelijke toestemming van de verhuurder te krijgen voor het houden van huisdieren. Dit kan later als bewijs dienen mocht er een geschil ontstaan.
 3. Voorzorgsmaatregelen
  • Huurders kunnen voorzorgsmaatregelen nemen om schade te voorkomen, zoals het gebruik van beschermende materialen op vloeren en muren en het regelmatig schoonmaken van de woning.

Voorbeelden uit de Praktijk

 1. Case Study: Het Kleine Appartement
  • Een huurder in een klein appartement wilde een grote hond houden. De verhuurder maakte bezwaar vanwege de beperkte ruimte en het potentieel voor overlast. Na overleg en een beoordeling door de vrederechter, werd besloten dat de hond niet geschikt was voor de woning. De huurder koos ervoor om te verhuizen naar een meer geschikte locatie.
 2. Case Study: De Kat in een Gezinswoning
  • In een ander geval hield een huurder een kat in een gezinswoning. De kat veroorzaakte geen schade en er was geen overlast voor buren. De verhuurder probeerde toch de huurder te dwingen de kat te verwijderen, maar de vrederechter oordeelde in het voordeel van de huurder.

Conclusie

Het houden van huisdieren in huurwoningen is toegestaan, mits dit op een verantwoorde manier gebeurt en geen overlast of schade veroorzaakt. Zowel huurders als verhuurders hebben specifieke rechten en plichten die gerespecteerd moeten worden. Door goede communicatie, wederzijds begrip en naleving van de wettelijke voorschriften kunnen conflicten vaak worden vermeden. Huurders moeten altijd bereid zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele schade en moeten zich bewust zijn van hun rechten om juridische bescherming te zoeken indien nodig.

Print Friendly, PDF & Email