Gevolgen van het Niet Registreren van een Huurcontract

Een huurcontract voor een woning die dient als hoofdverblijfplaats moet schriftelijk worden opgesteld en binnen twee maanden na ondertekening door de verhuurder geregistreerd worden. Dit geldt ook voor studentenkamers, hoewel hier geen sanctie op staat bij het niet registreren. De registratie is gratis voor onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande. Als het contract niet tijdig wordt geregistreerd, moet de verhuurder een boete betalen.

Gevolgen voor de Huurder en Verhuurder

Wanneer een huurcontract niet geregistreerd is, kunnen er verschillende gevolgen optreden voor zowel de huurder als de verhuurder:

 1. Bescherming van de Huurder bij Verkoop van de Woning
  • Als een niet-geregistreerd huurcontract is opgesteld, kan een nieuwe eigenaar bij verkoop van de woning de huurder die er minder dan zes maanden woont, uitzetten zonder gebonden te zijn aan het huurcontract. Als de huurder er langer dan zes maanden woont, kan de verhuurder gemakkelijker een contract van negen jaar opzeggen.
 2. Rechten van de Huurder om het Contract te Beëindigen
  • Huurders met een niet-geregistreerd contract van negen jaar kunnen dit beëindigen zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding, maar alleen gedurende de periode waarin het contract niet geregistreerd is. Dit biedt huurders een vorm van bescherming en flexibiliteit bij niet-geregistreerde contracten.
  • Voor kortlopende contracten (tot drie jaar), afgesloten na 1 januari 2019, geldt dezelfde regel. Huurders kunnen deze contracten beëindigen zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding tijdens de periode dat het contract niet geregistreerd is.

Bij beëindiging moet de huurder de verhuurder op de hoogte brengen. Het contract eindigt dan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging is gedaan.

 1. Registratie door de Huurder
  • Als de verhuurder het contract niet registreert, mag de huurder dit zelf doen. Via het platform MyMinfin kan de huurder controleren of het huurcontract al geregistreerd is.

Registratie van Huurcontracten voor Andere Gebouwen

Naast woningen die uitsluitend voor huisvesting dienen, moeten huurcontracten voor andere gebouwen en terreinen ook geregistreerd worden. Dit omvat bijvoorbeeld woningen met een winkel of kantoor voor beroepsdoeleinden, handelszaken, bedrijfsgebouwen, terreinen, en parkeerruimten. Hier geldt een registratietermijn van vier maanden na ondertekening van het contract, en de registratie kan door zowel de huurder als de verhuurder worden uitgevoerd.

Voor deze typen huurcontracten is de registratie niet gratis. De registratierechten bedragen 0,2% van het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die de huurder moet betalen gedurende de volledige looptijd van het huurcontract. Indien het contract niet tijdig wordt geregistreerd, moet de verhuurder een boete betalen.

Fiscale Gevolgen bij Niet Registreren

Als een huurcontract niet geregistreerd is, worden de fiscale gevolgen voor de eigenaar aanzienlijk. De eigenaar wordt dan belast op basis van het totaalbedrag van de netto huurinkomsten. Dit kan leiden tot hogere belastingaanslagen en extra administratieve lasten voor de eigenaar.

Conclusie

Het niet registreren van een huurcontract kan aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel huurders als verhuurders. Voor huurders biedt het een zekere mate van bescherming en flexibiliteit bij het beëindigen van het contract. Voor verhuurders kunnen de gevolgen ernstiger zijn, met mogelijke boetes en verhoogde belastingaanslagen. Het is daarom van groot belang dat zowel huurders als verhuurders zich bewust zijn van hun verplichtingen en de mogelijke consequenties van het niet registreren van huurcontracten.

Door tijdig actie te ondernemen en huurcontracten correct te registreren, kunnen beide partijen mogelijke complicaties en juridische problemen vermijden, en zorgen voor een soepel verloop van de huurovereenkomst.

Print Friendly, PDF & Email