ERFPACHT HOE ZIT HET IN MEKAAR

Tekening Appartementsgebouw
Tekening Appartementsgebouw

Erfpacht voor slimme beleggers

Door vastgoed aan te kopen op erfpacht, dient u minder te investeren dan bij klassieke inkoop, is uw rendement bij verhuur hoger en is het meerwaardepotentieel naar de toekomst toe hoger.

Grondaandeel van een appartement betalen of in erfpacht nemen?

Voor de grond wanneer u een appartement koopt? Grond die u betaalt maar die niet eens uw eigendom wordt. De grond van een appartement is immers altijd gemeenschappelijk; nooit van de individuele belegger. Niemand kan precies tonen waar de grond van een appartement ligt. De gronden van een appartementsgebouw zitten immers altijd in de gemeenschap. Waarom zou u dan meer betalen voor dure grond als het notarieel evengoed kan zonder?

Volle eigendom en amper 2% registratierechten

Maar in ruil wordt de koper van het appartement wel de volle eigenaar van de constructie! Hij kan zijn appartement ten allen tijde verhuren of doorverkopen. Meer nog: de koper betaalt amper 2% registratie! De 10% registratierechten en/of de 21% BTW op de grondwaarde vervalt!

Een derde goedkoper

Kortom, dankzij erfpacht koopt u een luxueus appartement zonder de laatste euro uit uw spaarpot te moeten halen. Erfpachtappartementen zijn immers gemiddeld 30 tot 50% goedkoper. Bovendien bieden ze een prachtige ligging en een uitstekende kwaliteit.

10% minder aankoopkosten

Cijfers zeggen meer dan procenten: bij verkoop met erfpacht ontsnapt de koper aan 10 % registratierechten tot 21% BTW op de dure grondwaarde. Het registratierecht op erfpacht bedraagt slechts 0,2% op de kleine erfpachtvergoeding. De notariskosten – 5.000 tot 20.000 euro op de grondwaarde – vervallen. U betaalt hooguit 150 tot 200 euro = 0,2% registratierechten op de erfpachtvergoeding.

Fiscaal aftrekbaar voor iedereen

Nog beter: u kan de erfpachtvergoeding fiscaal in mindering brengen. Grond in volle eigendom kan u nooit fiscaal aftrekken; de erfpachtvergoeding wel. Op uw belastingsbrief kan u de erfpachtvergoeding invullen in een speciaal daartoe voorzien vak: betaalde of ontvangen erfpachtvergoedingen.

100% aftrekbaar op firma

Ook wie appartementen koopt via een onderneming heeft voordeel bij de erfpachtformule. Beleggers die appartementen kopen via een firma, kunnen nooit afschrijven op grondwaarden. De erfpachtvergoeding daarentegen is wel aftrekbaar. Voor de volle 100%! En: appartementen die worden verhuurd, brengen evenveel op. Het doet er niet toe of de grond in eigendom is of niet.

Er zijn beleggers die geld hebben. Genoeg geld.

Vooral mensen op leeftijd, kunnen een duur appartement kopen. Ze erven en willen de centen via een appartement herbeleggen. Ze beschikken duidelijk over een dikke spaarpot. Ze kunnen probleemloos én het appartement én het – dure – grondaandeel betalen: 200.000 tot 400.000 euro betalen? No problem!

Als het geld er is wordt er bij sommigen niet gekeken naar voordeligere oplossingen. Deze beleggers opteren amper voor erfpacht. superrijke beleggers hebben geld, gevoelsmatig zien ze erfpacht niet zitten, ze kennen de voordelen van erfpacht niet, ze laten zich leiden door vooroordelen of misverstanden.

En er zijn beleggers die de hedendaagse prijzen niet kunnen of niet willen betalen. Er zijn andere beleggers. Mensen die simpelweg weigeren te veel te betalen voor een appartement. Of mensen voor wie een duur appartement onbetaalbaar is. Mensen die onvoldoende verdienen om 200.000 tot 400.000 euro te lenen. Zij blijven in de kou staan. Zij blijven huren. Een caravan of een vakantiechalet op een camping: meer kunnen ze zich echt niet veroorloven.

Velen dromen van meer dan een stek op een camping maar ze kunnen eenvoudigweg geen appartement kopen van meer dan 200.000 euro. Voor hen is erfpacht een geschenk uit de hemel.

Wie zoekt naar een appartement van 100.000 à 200.000 euro ontsnapt via de erfpachtformule immers aan de dure grondwaarde. Mits niets meer dan een kleine jaarlijkse canon – meestal amper 2.000 euro – verwerven vele tienduizenden kopers zo een comfortabele, nieuwe én betaalbare flat.

Dubbel zo groot kopen

Meteen wordt duidelijk waarom steeds meer potentiële kopers gewonnen zijn voor de erfpachtformule: ze kunnen met eenzelfde budget dubbel zo groot kopen. Of ze kunnen dankzij de erfpachtformule twee beleggingsappartementen verwerven voor de prijs van één.

Interessanter om te verhuren

De veel lagere aankoopprijs van een appartement via erfpachtformule biedt tal van mogelijkheden. Appartementen gekocht via erfpacht kunnen evenveel huur opbrengen als dure appartementen met grond. Voor de huurder maakt dat immers geen verschil. Maar: appartementen gekocht via erfpacht kunnen evenzeer goedkoper worden verhuurd. En dat is voor de verhuurder dé manier om het exploderende marktsegment van de éénpersoons-gezinnen te bereiken. De kleine, jaarlijkse erf­achtvergoeding – “peppercorn”, zegt men in Londen – is daarbij geen bezwaar, integendeel. Erfpachtappartementen zijn ideaal om te verhuren: ze garanderen de hoogste opbrengst.

Vergroening

En: erfpachtappartementen hebben nog voordelen. Dankzij de lage aankoopprijs vormen ze een haalbaar alternatief voor starters. Veel jeugdige kopers kunnen zo in eigen streek, in eigen gemeente blijven wonen. Starters kunnen zich een erfpachtappartement van 99.000 tot 149.000 euro veroorloven. Gemeenten kunnen via erfpachtappartementen voldoende koop- en huurappartementen creëren op hun grondgebied. De erfpachtformule maakt immers dat heel wat beleggers appartementen kopen om die dan te verhuren aan starters. Ook die markt is groeiende. De komende generatie wil immers minder duur en minder groot wonen. Ze wil zelf niet meer gebouwen en tuinen moeten onderhouden. Zij wil meer tijd en centen voor andere, leukere prioriteiten.

Verhuren

Eigenaars en huurders vinden zich dankzij de erfpachtformule. De lage aankoopprijs laat beleggers toe te verhuren aan betaalbare prijzen. Huurprijzen van 400 tot 600 euro – zowat een derde van het gemiddeld inkomen van een alleenstaande in België – zijn rendabel dankzij de erfpachtformule.

Gevolg? Erfpachtappartementen kampen uitermate zelden met leegstand, integendeel. De wachtlijsten van mensen die op zoek zijn naar een betaalbaar huurappartement zijn vol. Eivol. Dat is zelden het geval voor appartementen waarvoor al 1000 euro moet worden gevraagd om een aanvaardbare opbrengst te verzekeren.

Wederverkopen aan zelfde prijs als volle eigendom

Bovendien blijken erfpachtappartementen bij een herverkoop gelijke prijzen te halen als appartementen inclusief grond. Dat is een wereldwijd gegeven. Het geldt evengoed in Barcelona, Amsterdam of New York. In Londen is er zelfs geen verschil in prijs tussen freehold en leasehold. Beleggers doen via een erfpachtformule dan ook gouden zaken: zij kunnen rekenen op een directe meerwaarde tot 50%.

Niets dan voordelen

Kortom, de erfpachtformule biedt alleen maar voordelen. Enkel in de hoofden van de koper schuilen er nog wat vooroordelen. Hij “voelt” zich geen eigenaar van de grond. Maar zij die een appartement kochten en daarvoor ook de dure grond betaalden, weten meestal niet waar “hun” grond ligt. Die grond zit dan ook altijd in “de gemeenschap”.

Waarin een koop via erfpacht dan wel verschilt? In niets! Eigenaars van een erfpachtappartement kunnen hetzelfde als eigenaars van appartementen met grond. Zij kunnen hun eigendom zelf inrichten. Ze kunnen hun eigendom verhuren. Ze kunnen het aan de kinderen schenken of het verkopen. Alle grootbanken verstrekken dezelfde leningen.

En wie zijn erfpachtappartement wil herverkopen, krijgt eenzelfde prijs als voor een ander appartement. Kopers hebben immers vooral oog voor de ligging en het comfort van het appartement. En omdat binnen een erfpachtformule de dure grond niet hoeft te worden betaald, kan er al wat meer gegeven worden aan een mooie ligging of een prachtige inrichting. Vandaar.

Erfpacht voor slimme beleggers

Door vastgoed aan te kopen op erfpacht, dient u minder te investeren dan bij klassieke inkoop, is uw rendement bij verhuur hoger en is het meerwaardepotentieel naar de toekomst toe hoger.

Grondaandeel van een appartement betalen of in erfpacht nemen?

Voor de grond wanneer u een appartement koopt? Grond die u betaalt maar die niet eens uw eigendom wordt. De grond van een appartement is immers altijd gemeenschappelijk; nooit van de individuele belegger. Niemand kan precies tonen waar de grond van een appartement ligt. De gronden van een appartementsgebouw zitten immers altijd in de gemeenschap. Waarom zou u dan meer betalen voor dure grond als het notarieel evengoed kan zonder?

Volle eigendom en amper 2% registratierechten

Maar in ruil wordt de koper van het appartement wel de volle eigenaar van de constructie! Hij kan zijn appartement ten allen tijde verhuren of doorverkopen. Meer nog: de koper betaalt amper 2% registratie! De 10% registratierechten en/of de 21% BTW op de grondwaarde vervalt!

Een derde goedkoper

Kortom, dankzij erfpacht koopt u een luxueus appartement zonder de laatste euro uit uw spaarpot te moeten halen. Erfpachtappartementen zijn immers gemiddeld 30 tot 50% goedkoper. Bovendien bieden ze een prachtige ligging en een uitstekende kwaliteit.

10% minder aankoopkosten

Cijfers zeggen meer dan procenten: bij verkoop met erfpacht ontsnapt de koper aan 10 % registratierechten tot 21% BTW op de dure grondwaarde. Het registratierecht op erfpacht bedraagt slechts 0,2% op de kleine erfpachtvergoeding. De notariskosten – 5.000 tot 20.000 euro op de grondwaarde – vervallen. U betaalt hooguit 150 tot 200 euro = 0,2% registratierechten op de erfpachtvergoeding.

Fiscaal aftrekbaar voor iedereen

Nog beter: u kan de erfpachtvergoeding fiscaal in mindering brengen. Grond in volle eigendom kan u nooit fiscaal aftrekken; de erfpachtvergoeding wel. Op uw belastingsbrief kan u de erfpachtvergoeding invullen in een speciaal daartoe voorzien vak: betaalde of ontvangen erfpachtvergoedingen.

100% aftrekbaar op firma

Ook wie appartementen koopt via een onderneming heeft voordeel bij de erfpachtformule. Beleggers die appartementen kopen via een firma, kunnen nooit afschrijven op grondwaarden. De erfpachtvergoeding daarentegen is wel aftrekbaar. Voor de volle 100%! En: appartementen die worden verhuurd, brengen evenveel op. Het doet er niet toe of de grond in eigendom is of niet.

Er zijn beleggers die geld hebben. Genoeg geld.

Vooral mensen op leeftijd, kunnen een duur appartement kopen. Ze erven en willen de centen via een appartement herbeleggen. Ze beschikken duidelijk over een dikke spaarpot. Ze kunnen probleemloos én het appartement én het – dure – grondaandeel betalen: 200.000 tot 400.000 euro betalen? No problem!

Als het geld er is wordt er bij sommigen niet gekeken naar voordeligere oplossingen. Deze beleggers opteren amper voor erfpacht. superrijke beleggers hebben geld, gevoelsmatig zien ze erfpacht niet zitten, ze kennen de voordelen van erfpacht niet, ze laten zich leiden door vooroordelen of misverstanden.

En er zijn beleggers die de hedendaagse prijzen niet kunnen of niet willen betalen. Er zijn andere beleggers. Mensen die simpelweg weigeren te veel te betalen voor een appartement. Of mensen voor wie een duur appartement onbetaalbaar is. Mensen die onvoldoende verdienen om 200.000 tot 400.000 euro te lenen. Zij blijven in de kou staan. Zij blijven huren. Een caravan of een vakantiechalet op een camping: meer kunnen ze zich echt niet veroorloven.

Velen dromen van meer dan een stek op een camping maar ze kunnen eenvoudigweg geen appartement kopen van meer dan 200.000 euro. Voor hen is erfpacht een geschenk uit de hemel.

Wie zoekt naar een appartement van 100.000 à 200.000 euro ontsnapt via de erfpachtformule immers aan de dure grondwaarde. Mits niets meer dan een kleine jaarlijkse canon – meestal amper 2.000 euro – verwerven vele tienduizenden kopers zo een comfortabele, nieuwe én betaalbare flat.

Dubbel zo groot kopen

Meteen wordt duidelijk waarom steeds meer potentiële kopers gewonnen zijn voor de erfpachtformule: ze kunnen met eenzelfde budget dubbel zo groot kopen. Of ze kunnen dankzij de erfpachtformule twee beleggingsappartementen verwerven voor de prijs van één.

Interessanter om te verhuren

De veel lagere aankoopprijs van een appartement via erfpachtformule biedt tal van mogelijkheden. Appartementen gekocht via erfpacht kunnen evenveel huur opbrengen als dure appartementen met grond. Voor de huurder maakt dat immers geen verschil. Maar: appartementen gekocht via erfpacht kunnen evenzeer goedkoper worden verhuurd. En dat is voor de verhuurder dé manier om het exploderende marktsegment van de éénpersoons-gezinnen te bereiken. De kleine, jaarlijkse erf­achtvergoeding – “peppercorn”, zegt men in Londen – is daarbij geen bezwaar, integendeel. Erfpachtappartementen zijn ideaal om te verhuren: ze garanderen de hoogste opbrengst.

Vergroening

En: erfpachtappartementen hebben nog voordelen. Dankzij de lage aankoopprijs vormen ze een haalbaar alternatief voor starters. Veel jeugdige kopers kunnen zo in eigen streek, in eigen gemeente blijven wonen. Starters kunnen zich een erfpachtappartement van 99.000 tot 149.000 euro veroorloven. Gemeenten kunnen via erfpachtappartementen voldoende koop- en huurappartementen creëren op hun grondgebied. De erfpachtformule maakt immers dat heel wat beleggers appartementen kopen om die dan te verhuren aan starters. Ook die markt is groeiende. De komende generatie wil immers minder duur en minder groot wonen. Ze wil zelf niet meer gebouwen en tuinen moeten onderhouden. Zij wil meer tijd en centen voor andere, leukere prioriteiten.

Verhuren

Eigenaars en huurders vinden zich dankzij de erfpachtformule. De lage aankoopprijs laat beleggers toe te verhuren aan betaalbare prijzen. Huurprijzen van 400 tot 600 euro – zowat een derde van het gemiddeld inkomen van een alleenstaande in België – zijn rendabel dankzij de erfpachtformule.

Gevolg? Erfpachtappartementen kampen uitermate zelden met leegstand, integendeel. De wachtlijsten van mensen die op zoek zijn naar een betaalbaar huurappartement zijn vol. Eivol. Dat is zelden het geval voor appartementen waarvoor al 1000 euro moet worden gevraagd om een aanvaardbare opbrengst te verzekeren.

Wederverkopen aan zelfde prijs als volle eigendom

Bovendien blijken erfpachtappartementen bij een herverkoop gelijke prijzen te halen als appartementen inclusief grond. Dat is een wereldwijd gegeven. Het geldt evengoed in Barcelona, Amsterdam of New York. In Londen is er zelfs geen verschil in prijs tussen freehold en leasehold. Beleggers doen via een erfpachtformule dan ook gouden zaken: zij kunnen rekenen op een directe meerwaarde tot 50%.

Niets dan voordelen

Kortom, de erfpachtformule biedt alleen maar voordelen. Enkel in de hoofden van de koper schuilen er nog wat vooroordelen. Hij “voelt” zich geen eigenaar van de grond. Maar zij die een appartement kochten en daarvoor ook de dure grond betaalden, weten meestal niet waar “hun” grond ligt. Die grond zit dan ook altijd in “de gemeenschap”.

Waarin een koop via erfpacht dan wel verschilt? In niets! Eigenaars van een erfpachtappartement kunnen hetzelfde als eigenaars van appartementen met grond. Zij kunnen hun eigendom zelf inrichten. Ze kunnen hun eigendom verhuren. Ze kunnen het aan de kinderen schenken of het verkopen. Alle grootbanken verstrekken dezelfde leningen.

En wie zijn erfpachtappartement wil herverkopen, krijgt eenzelfde prijs als voor een ander appartement. Kopers hebben immers vooral oog voor de ligging en het comfort van het appartement. En omdat binnen een erfpachtformule de dure grond niet hoeft te worden betaald, kan er al wat meer gegeven worden aan een mooie ligging of een prachtige inrichting. Vandaar.

Print Friendly, PDF & Email